Матеріально-технічне забезпечення

завідувач кафедри

Василенко Олег Вадимович

в.о. завідувача кафедри, к.т.н

корпус 2, поверх 4, кабінет 46

Загальна площа, на якій навчаються студенти спеціальності «Теплоенергетика» складає 4014 кв. м, із них: площа кафедри з лабораторіями – 917,6 кв. м (з них навчальна – 717,6 кв. м), площа філій у локомотивному депо Основа – 600 кв. м та КБСД «Завод імені Малишева» – 600 кв. м, та площа аудиторного та лабораторного фонду академії – 2096,4 кв. м. Середня площа на одного студента складає біля 18,5 кв. м.

Високий рівень підготовки спеціалістів забезпечується наявністю спеціально обладнаних сучасними навчально-лабораторними установками приміщень:

  • лабораторія «Термодинаміки та газодинаміки» (32 кв. м.);
  • лабораторія «Тепломасообміну» (32 кв. м);
  • лабораторія «Теплотехнічних вимірювань та автоматики» (32 кв. м);
  • лабораторія «Високотемпературних установок» (45,6 кв .м);
  • лабораторія «Дизельних двигунів та компресорів» (380 кв. м), яка має 5 моторних стендів, та багато обмірювальних приладів;

Матеріально-технічне забезпечення

Випробувальний стенд двигунів внутрішнього зоряння

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення

Двигун СМД-60 у розрізі

  • лабораторія «Котельня» (100 кв. м);

Матеріально-технічне забезпечення                                   Матеріально-технічне забезпечення

Випробувальний стенд твердопаливного піролізного котла                 Паровий котел ДКВР 2,5/13

  • лабораторія «Охорона навколишнього середовища»;
  • лекційна аудиторія, що має технічні засоби навчання (56 кв. м).

У філіях кафедри в навчальних цілях використовуються різноманітні промислові теплоспоживаючі установки та лабораторне обладнання, які розташовані у лабораторії для дослідження тепловозних дизелів, КБ, котельні, дистиляторної, хімічній лабораторії, реостатної, паливної лабораторії та піскосушильні.