ОПП магістерська «Телекомунікації та радіотехніка»

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 211

Галузь знань 17 – Електроніка та телекомунікації
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка»