Навчально-методична робота кафедри

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 211

Кафедра Транспортного зв’язку виконує значну навчально-методичну роботу. Всі навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке постійно оновлюється.

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Навчально-методична робота кафедри

Трубчанінова К.А. Основи теорії інформації та кодування. [Текст] : навч. посібник для техн. спец. ВНЗ / С.І. Приходько, К.А. Трубчанінова, О.П. Батаєв. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 110 с, табл.63.

Даний посібник утримує короткі теоретичні відомості, а також методику розв’язування типових задач  та контрольні задачі, які студенти повинні розв’язати як на практичних заняттях, так і самостійно для закріплення теоретичного матеріалу.
У посібнику розглядаються задачі, які пов’язані з інженерними розрахунками інформаційних характеристик джерел повідомлень та каналів зв’язку, а також з розрахунками якості передачі різної інформації по каналах зв’язку, та які виникають перед інженерами-експлуатаційниками існуючих систем передачі на залізничному транспорті.

 

Батаєв О.П., Ковтун І.В., Корольова Н.А. Теорія електричного зв’язку. Навч. Посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 630 с.

У навчальному посібнику викладено детальні відомості про повідомлення, сигнали, завади, спектраальний і кореляційний аналіз детермінованих сигналів та випадкових процесів, різні перетворення сигналів.
Наведені основні характеристики каналів зв’язку з урахуванням підвищення їхньої ефективності. Викладені основи оптимального прийому дискретних і безперервних сигналів, основи теорії інформації та завадостійкого кодування. Наведено принципи розподілу сигналів у багатоканальних системах передачі.

Панченко С.В., Приходько С.І., Жученко О.С., Штомпель М.А. Протокол IP. Статична маршрутизація в IP-мережах. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 110 с., рис. 113, табл. 41.

Навчальний матеріал, поданий у цьому посібнику, входить до відповідних підрозділів навчальних дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, що викладаються на кафедрі “Транспортний зв’язок” Українського державного університету залізничного транспорту.

 

 

Панченко С.В., Приходько С.І., Позднякова Л.О., Єлізаренко А.О. Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень з телекомунікацій на залізничному транспорті. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 128 с., рис. 12, табл. 12.

Викладено основні положення техніко-економічного обгрунтування проектних рішень у галузі телекомунікацій на залізничному транспорті. Окрім загальних теоретичних положень щодо визначення техніко-економічної ефективності, розглянуто прикладні задачі проведення конкретних розрахунків при виконанні дипломних проектів.

 

Альошин Г.В., Панченко С.В., Приходько С.І., Радіоавтоматика в системах зв’язку. Підручник – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – 183 с., рис. 100.

Даний підручник містить нові методичні підходи для викладення суттєвих напрямків використання систем автоматичного керування (САК) у телекомунікаційних системах, у розкритті з нових позицій сутності та якості дії функціональних елементів САК, особливо вимірювачів різниці параметрів сигналів. Головна увага приділяється спрощенню викладання традиційних ідей і понять лінійних сак, їх використання в радіоелектроніці, схемній побудові за різним призначенням.

 

Панченко С.В., Приходько С.І., Жученко О.С., Штомпель М.А. Динамічна маршрутизація в IP-мережах. Протокол OSPF. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 209 с., рис. 91, табл. 9.

Навчальний матеріал, поданий у цьому посібнику, входить до відповідних підрозділів навчальних дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, “Інтегральні мережі технологічного зв’язку”, “Мережеві технології”, “Комп’ютерно-інтегровані технології”, що викладаються на кафедрі “Транспортний зв’язок” Українського державного університету залізничного транспорту.

 

Панченко С.В., Приходько С.І., Жученко О.С., Штомпель М.А. Протокол STP. Навч. посібник – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 72 с., рис. 47, табл. 14.

Навчальний матеріал, поданий у цьому посібнику, входить до відповідних підрозділів навчальних дисциплін “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”, “Інтегральні цифрові мережі зв’язку”, що викладаються на кафедрі “Транспортний зв’язок” Українського державного університету залізничного транспорту.

 

Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики. / М.М. Бабаєв, М.Г. Давиденко, Г.І. Загарій, Ю.В. Соболєв, В.С. Блиндюк, О.М. Прогонний, О.М. Ананьєва, К.А. Трубчанінова. Підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2011. – 608 с., табл. 2, рис. 426, додатків 1.

Викладено основи теорії електричних кіл постійного та змінного струму (як лінійних так і нелінійних), основи теорії магнітних кіл, методи аналізу кіл у частотних та часових областях, теоретичні основи функціонування та методи розрахунку кіл із зосередженими та розподіленими параметрами: двополюсників, чотириполюсників, довгих ліній. Розглянуто теорію та побудову LC-, RC- та ARC-фільтрів, твердотільних резонаторних фільтрів, а також коректорів амплітудно-частотних та фазочастотних характеристик пристроїв зв’язку та автоматики.