Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Лаврухін Олександр Валерійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 402

Галузь знань 27 – Транспорт
Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на транспорті»

Наступна акредитація освітньої програми 2022/2023 навчальний рік