Співробітники кафедри АТ

Нейчев Олег Володимирович

к.т.н., доцент

Нейчев Олег Володимирович

Кандидат технічних наук з 1993 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 114.04.02 при Харківському інституті інженерів залізничного транспорту зі спеціальностей 05.12.13 «Пристрої радіотехніки та засобів зв’язку» та 05.13.05 «Елементи і пристрої обчислювальної техніки та систем управління». Тема дисертації: «Методи і засоби підвищення завадозахищеності цифрових мікроелектроних пристроїв». Наукові керівники – к.т.н., доц.. Варбанець М.Г., к.т.н., доц. Кустов В.Ф

Напрямок наукової діяльності – розроблення систем керування стрілками і світлофорами, контроль стану колійних ділянок методом підрахунку осей, розроблення точкових колійних датчиків.

Автор понад 40 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Нейчевим О.В. підготовлено до друку та видано понад 40 науково-методичних та навчально-методичних розробок. Має 8 авторських свідоцтв на винаходи та патентів.

Прилипко Андрій Андрійович

к.т.н., доцент

Прилипко Андрій Андрійович

Кандидат технічних наук з 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації «Підвищення ефективності експлуатації точкового колійного датчика за рахунок структурного синтезу». Науковий керівник – д.т.н., проф. Ю.В. Соболєв.

Напрямок наукової діяльності – теорія та принципи побудови точкових колійних датчиків, автоматизація технологічних процесів.

Автор понад 53 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 5 патентів.

Сіроклин Іван Миколайович

к.т.н., доцент

Сіроклин Іван Миколайович

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Тема дисертації: «Підвищення ефективності використання рухомого складу метрополітену шляхом удосконалення методів контролю експлуатаційних характеристик». Науковий керівник – д.т.н., проф.. Бабаєв М.М.

Напрямок наукової діяльності – розроблення систем керування стрілками і світлофорами, пасажирська автоматика.

Автор понад 40 наукових праць. В рамках науково-методичної роботи Сіроклином І.М. підготовлено до друку та видано понад 20 науково-методичних та навчально-методичних розробок. Має 3 патента.

Сосунов Олександр Олексійович

к.т.н., доцент

Сосунов Олександр Олексійович

Кандидат технічних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді при Харківському Військовому Університеті за спеціальністю 20.02.12 “Військова кібернетика, системний аналіз…”. Тема дисертації – спеціальна. Науковий керівник – д.в.н., проф. І.О. Кириченко. Доцент з 2004 року.

Напрямок наукової діяльності – системи автоматичного керування, цифрове оброблення сигналів.

Автор понад 73 наукових та навчально-методичних праць. Має 21 патент.

Сотник Василь Олександрович

к.т.н., старший викладач

Сотник Василь Олександрович

кандидат технічних наук (1996, спеціальність 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» дисертацію «Удосконалення методів та засобів дешифрування інформаційних сигналів систем автоматичної локомотивної сигналізації» захистив в Українській державній академії залізничного транспорту.

Основний напрямок наукових досліджень – Безпека на транспорті.

Автор 10 наукових праць, 2 патентів.

Лазарєв Олексій Владленович

старший викладач

Лазарєв Олексій Владленович

Освіта вища. У 1992 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю “Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті”, кваліфікація інженер шляхів сполучення-електрик

Напрямок наукової діяльності: – оптимізація технічного обслуговування пристроїв та систем залізничної автоматики із застосуванням технологій штучного інтелекту.

Автор 22 наукових праць, 10 науково-методичних та навчально-методичних розробок, 2 патентів.

Ушаков Михайло Віталійович

старший викладач

Ушаков Михайло Віталійович

Освіта вища. У 1994 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті». Отримав диплом з відзнакою та кваліфікацію «інженер-електрик».

Напрямок наукової діяльності – мікропроцесорні інформаційні та керуючи системи на залізничному транспорті, комп’ютерні технології у навчальному процесі.

Автор 17 наукових праць,  5 патентів.

Сагайдачний Владислав Геннадійович

аспірант

Сагайдачний Владислав Геннадійович

Освіта вища. У 2017 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».

Напрямок наукової діяльності – системи автоматичного керування, системы автоматизированного проектирования.

Автор 2 наукових праць. Опублікував 3 тез на наукових конференціях.

Щебликіна Олена Вікторівна

аспірант, асистент

Щебликіна Олена Вікторівна

Освіта вища. У 2014 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю »Автоматика та автоматизація на транспорті».

Напрямок наукової діяльності – Надійність та безпечність функціонування сучасних систем і комплексів транспортної автоматизації.

Автор 4 наукових праць. Опублікувала 4 тез на наукових конференціях.

Горбушко Олександр Іванович

завідувач лабораторіями

Горбушко Олександр Іванович

Освіта вища. У 1990 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю “Автоматика, телемеханіка і зв’язок на залізничному транспорті”. кваліфікація інженер шляхів сполучення-електрик

Коло наукових інтересів – інформаційні та керуючи системи на залізничному транспорті.

Автор 2 навчально-методичних праць.