Бантюков Сергій Євгенович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1969

Освіта:

має вищу освіту у двох професійних напрямках. У 1992 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту (ХІІТ) за спеціальністю «Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті». У 2012 році отримав диплом за спеціальністю «Економіка підприємства». Член-кореспондент Транспортної Академії України.

Напрямок наукової діяльності:

розробка систем та методів забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті.

Автор:

понад 50 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 12 авторських свідоцтв та патентів. Є автором підручника та 2-х навчальних посібників з грифом МОН.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Бантюков, С. Є. Деякі аспекти оцінки безпеки функціонування складних технічних систем [Текст] / С. Є. Бантюков // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2010. – Вип. 113. – С. 46-50.
  2. Пат. 40353 Україна, МПК G09B 9/00. Спосіб професійного відбору операторів [Текст] / В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова, О. М. Огар; заявники і патентоволодарі В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, С. О. Бантюкова, О. М. Огар. – № u 2008 09765; заявл. 25.07.2008; опубл. 10.04.2009, Бюл. № 7.
  3. Пат. 35699 Україна, МПК G09B 9/00, A61B 5/00. Пристрій для навчання та оцінювання роботи операторів [Текст] / В. М.Астахов, С. О. Бантюкова, О. М. Огар; заявники і патентоволодарі В. М. Астахов, С. О. Бантюкова, О. М. Огар. – № u 2008 09764 ; заявл. 25.07.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
  4. Пат. 92603 Україна, МПК G07С 3/02 (2006.01). Пристрій для контролю часу роботи об’єкта [Текст] / В. М. Астахов, С. Є. Бантюков, Д. В. Ломотько; заявники і патентоволодарі Українська державна академія залізничного транспорту. – № u 2014 02920; заявл. 21.03.2014; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.
  5.  Пат. 131123 Україна, МПК (2018.01) H05K10/0G06F 11/20 (2006.01). Спосіб контролю резервованої інформаційної системи [Текст] / С. Є. Бантюков ; заявники і патентоволодарі Український державний університет залізничного транспорту. – № u 2018 06458 ; заявл. 11.06.2018 ; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1.
  6. Пат. 132371 Україна, МПК (2019.01) H05K 10/00 G06F 11/20 (2006.01). Пристрій контролю резервованої інформаційної системи [Текст] / С. В. Панченко, С. Є. Бантюков ; заявники і патентоволодарі Український державний університет залізничного транспорту. – № u 2018 09233 ; заявл. 10.09.2018 ; опубл. 25.02.2019, Бюл. № 4.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обчислювальна техніка та програмуванняУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
2Числові методи і моделі у розрахунках на ЕОМАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3Математичне моделюванняЗалізничні споруди та колійне господарство
4Математичне моделювання машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини