Чорнобровка Ірина Вікторівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1968

Освіта:

освіту здобула в Харківському політехнічному інституті за спеціальністю Електричні машини та комплекси. У 2004 році отримала другу вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство».

Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді при Харківському державному університеті за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: «Концепція створення регіональної промислово-фінансової групи (методичний аспект)» (науковий керівник – професор ДиканьВ.Л.).

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки, економічна безпека підприємства.

Секретар спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» й «Економіка та управління національним господарством» в Українському державному університеті залізничного транспорту.

Автор:

понад 35 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Чорнобровка І.В. Роль конкурентоспроможності й якості транспортних послуг в економіці країни. Вісник економіки транспорту і промисловості. Спеціальний випуск. Десята міжнародна науково – практична конференція «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики».  Харків: УкрДАЗТ, 2014. № 46. С. 91.
  2. Чорнобровка І.В. Удосконалення методів регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної конференції «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Харків: УкрДАЗТ, 2015. С. 143-144.
  3. Чернобровка И.В. Перспективы развития интернет-технологий в экономике. Вісник економіки транспорту і промисловості. Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції. «Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика». Х. УкрДУЗТ, 2016. № 54. С. 181-182.
  4. Чорнобровка І. В. Оцінка розвитку в Україні пасажирських залізничних перевезень. Тези доповідей за матеріалами тринадцятої  науково-практичної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центи та корпоративна логістика». Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №58. С. 192-195.
  5. Чорнобровка І.В., Зорянська В.А.,  Шаріков С.С. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств житлово-комунального господарства.  Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018. №64. С. 262-271.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економіка підприємстваЕкономіка підприємства
2Економіка підприємстваПідприємництво