Давиденко Михайло Георгійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1958

Освіта:

У 1980 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки зі спеціальністю «Радіотехніка».

Напрямок наукової діяльності:

застосування радіотехнічних методів в електротехніці.

Автор:

Автор понад 124 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

  1. Електротехніка та електромеханіка систем залізничної автоматики / М.М.Бабаєв , М.Г.Давиденко, Г.І.Загарій [та ін.]: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 608 с.
  2. Ананьева, О.М. Математическая модель двухкомпонентной аддитивной помехи в виде марковского процесса / О.М.Ананьева, М.Г.Давиденко, М.М.Бабаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 4. – С. 20-24.
  3. Ананьева, О.М. Виды и параметры помех, действующих в канале связи системы автоматической локомотивной сигнализации/ О.М.Ананьева, М.Г.Давиденко, М.М.Бабаев //Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Вип.163. – Харків: УкрДУЗТ. – С. 20-25.
  4. Ананьева, О.М. Аппроксимация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи/ О.М.Ананьева, М.Г.Давиденко, М.М.Бабаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2016. – № 5. – С.9-13.
  5. Панченко , С.В. Инженерная интерпретация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи/ С.В.Панченко, О.М.Ананьева, М.Г.Давиденко, М.М.Бабаев // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 1. – С.3-11.

Навчально-методичні розробки:

  1. Ананьєва, О.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка», розділи «Двополюсники», «Чотириполюсники», «Електричні лінії», «Електричні фільтри» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» всіх форм навчання / О.М.Ананьєва, М.Г.Давиденко, О.Є.Зінченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2014 –29 с.
  2. Давиденко, М.Г. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електричних кіл» для студентів спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи» денної форми навчання. Частина 2 / М.Г.Давиденко, О.М.Ананьєва. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – 38 с.
  3. Ананьєва, О.М. Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи №3 з дисципліни «Електротехніка та електромеханіка» для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» заочної форми навчання / О.М.Ананьєва, М.Г.Давиденко. – Харків: УкрДАЗТ, 2015. –20 с.
  4. Блиндюк, В.С. Завдання та методичні вказівки до проведення практичних занять з дисциплін «Електротехніка та електромеханіка», «Теоретичні основи електротехніки та електромеханіка», «Теорія електричних кіл і сигналів», «Теорія електричних кіл» / В.С.Блиндюк, М.Г.Давиденко, О.М.Ананьєва. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 50 с.
  5. Бабаєв, М.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки та електромеханіка» для студентів напряму підготовки «Системи забезпечення руху поїздів» всіх форм навчання / М.М.Бабаєв, М.Г.Давиденко, О.М.Ананьєва. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 50 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Світлотехніка в системах електропостачанняЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
2Теорія електромагнітного поляЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології