Глушенко Тетяна Миколаївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1980

Освіта:

Харківська державна академія залізничного транспорту, 2006 р., «Фінанси», економіст.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення логістичних підходів в управлінні пасажирськими залізничними перевезеннями.

Автор:

Автор понад 20 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи підготовлено до друку та видано 10 наукових та навчально-методичних робіт. Приймала участь у 15 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Глушенко, Т.М. Світові тенденції ризик-менеджменту [Текст] / Т.М.Глушенко // Научные труды SWorld. – Выпуск 46. Том 4. – Иваново: Научный мир, 2017 – с.40-43
  2. Глушенко Т.М. Проблеми глобалізації публічної політики сучасності / Т.М.Глушенко / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – 2017
  3. Глушенко Т.М. Основні напрямки підвищення ефективності пасажирських залізничних перевезень / Т.М.Глушенко / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції”. – 2016. – с.18-19
  4. Глушенко Т.М. Логістичний менеджмент як основа системи управління потоками / Т.М.Глушенко // Вісник економіки транспорту і промисловості, №54. – 2016. – С. 144-145
  5. Глушенко Т.Н. Логистический сервис пассажирских железнодорожных перевозок [Текст] / Т.Н.Глушенко // Науковий вісник одеського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 6. – С. 56-68
  6. Глушенко Т.М. До теоретичних аспектів сервісу пасажирських залізничних перевезень / Т.М.Глушенко // Вісник економіки транспорту і промисловості, №50. – 2015. – С.78-79
  7. Глушенко, Т.М. Основні положення логістичного підходу в технології пасажирських залізничних перевезень [Текст] / Т.М.Глушенко // Научный журнал «Крымский экономический вестник». – 2014. – №3 (10). – с. 35-37.
  8. Глушенко Т. М. Аналіз розвитку логістичних послуг на сучасному світовому ринку / Т. М. Глушенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2014. – Вип. 6(1). – С. 169-171
  9. Глушенко Т.М. Оцінка cтану пасажирських перевезень на залізничному транспорті / Т.М.Глушенко // Сборник научных трудов SWorld Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития. Выпуск 3. Том 2. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – С. 103-107
  10. Глушенко, Т.М. Логістичні системи при організації пасажирських перевезень [Текст] / Т.М.Глушенко // Вісник економіки транспорту та промисловості (зб. наук. – практ. статей). – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – №42. – С. 11 – 14

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Єдина транспортна системаМенеджмент організацій і адміністрування
2КраїнознавствоПублічне управління та адміністрування
3Реформування транспортних систем і комунікаційМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності