Ходаківський Олексій Миколайович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1980

Освіта:

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю „Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”. Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності:

Залізничний транспорт, управління, система.

Автор:

В рамках наукової та навчально-методичної роботи доцентом Ходаківським О.М. у співавторстві та без співавторів видано та підготовлено до друку 75 наукових та навчально-методичних праць, з них навчально-методичних – 11.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Ходаківський О. М. Постановка проблеми про управління залізничним транспортом України з точки зору загальної теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України – 2010. – №1. – С. 55 – 57.
 2. Ходаківський О. М. Гносеологія підвищення ефективності залізничного транспорту на основі теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України – 2012. – №2. – С. 19 – 20.
 3. Ходаківський О. М. Моделювання процесу взаємодії перевізників багажу і вантажобагажу залізничної та автомобільної транспортних систем на основі моделі Лотки-Вольтера / О. М. Ходаківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – №3. – С. 13 – 20.
 4. Ходаківський О. М. Ідеологічна складова підвищення ефективності залізничного транспорту на основі теорії систем – концепція «восьминіг» : матеріали 3-ої міжнародної науково-практичної конференції [„Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств”]. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна – 2014.
 5. Ходаківський О. М. Дослідження надсистеми залізничної транспортної системи: визначення правових обмежень та умов підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту на основі теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України. – 2014. – №6. – С. 8 – 12
 6. Ходаківський О. М. Модель оптимального формування людського ресурсу у системі українського транспортного логістичного центру Укрзалізниці / О. М. Ходаківський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2013. – №2. – С. 65 – 70.
 7. Данько М.І. Огляд закордонних наукових розробок і практичного досвіду функціонування та розвинення транспортних систем / Данько М.І., Ходаківський О.М., Бондаренко Б.Р., Драгіцин О. Г., Лапко О.О., Соколов Д.М. // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІІЗТ Укр-ДАЗТ. – 2013. – Вип. 36. – С. 10 – 14.
 8. Ходаківський О. М. Удосконалення залізничної пасажирської системи в умовах використання інтернету / О. М. Ходаківський, С. А. Савельєв, Б. Р.Бондаренко, О. Г. Драгіцин, Д. М. Соколов, А. О. Костіна, М. М. Лядов, В. В. Кузнєцов, О. В. Сидельніков // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 150. – С. 84 – 91
 9. Ходаківський О. М. Дослідження надсистеми залізничної транспортної системи: визначення правових обмежень та умов підвищення ефективності функціонування залізничного транспорту на основі теорії систем / О. М. Ходаківський // Залізничний транспорт України. – 2014. – №6. – С. 8–12.
 10. Khodakivska E. V. c.t.s., as., Khodakivskiy O. M. c.t.s., as. prof., Zabrodin S. V. master’s degree, Papkovich I. V. master’s degree, Sivin V. Yu. master’s degree, Struzhko A. V. master’s degree, Yakovlev Ye.M. . master’s degree, «RESEARCH OF SCIENTIFIC WORKS ON THE MAN-AGEMENT OF THE PROCESS OF HUMAN TRAFFIC IN TRANSPORT HUBS» in ScientificWorldJournal, Issue №15, Vol.2 (Yolnat PE, Minsk, 2017) – URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j1502.pdf (date: 21.12.2017) – page – 65 -74 DOI: 10.21893/2227-6920.2017-15.2-035.
 11. Olexii Khodakivskyi,Yevgeniia Khodakivska, Oleksandr Kuzmenko, Maryna Shcherbyna, Olha Kolesnichenko. Improvement of the railway transport system by increasing the level of goal-oriented activity. Procedia Computer Science. Volume 149, 2019, Pages 415-421. DOI information: 10.1016/j.procs.2019.01.156. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919301632?via%3Dihub

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи теорій систем і управлінняОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Основи наукових досліджень та інженерної творчостіОрганізація перевезень і управління на транспорті