Іванюк Олександр Ігорович

Посада: аспірант

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1994

Освіта:

У 2016 році закінчив Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю «Транспортні технології».

З 2017 року аспірант за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології». Тема дисертації: «Модель та метод інформаційної технології навігації автономих мобільних систем в умовах невизначенності». Науковий керівник – д.т.н., проф. А.О. Каргін.

Член ACM (Association for Computing Machinery – Міжнародної Асоціація обчислювальної техніки).

Напрямок наукової діяльності:

Навігація автономних систем, інтелектуальні системи, машинне навчання.

Автор:

18 наукових публікацій.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Каргін, А. О., Іванюк, О. І. Модель ситуаційного планування й керування переміщеннями автономного роботу. Сучасні інформаційні системи. 2020. Вип. 4, № 3. C. 41–51.
  2. Kargin A., Ivaniuk O., Panchenko A., Muhitovs R. Motion Control of Smart Autonomous Mobile System Based on the Perception Model. In: Ginters E., Ruiz Estrada M., Piera Eroles M. (eds) ICTE in Transportation and Logistics 2019. ICTE ToL 2019. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham, 2019. pp. 145-153.
  3. Kargin A., Ivaniuk O., Galych G., Panchenko A. Polygon for smart machine application. 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT). IEEE, 2018. pp. 464-468.
  4. Иванюк, А. И., Коваленко, Т. В. Метод оценки эффективности сегментации текстурных областей изображений. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2018. № 1. C. 29–34.
  5. Альошинський, Є. С., Ковальов, А. О., Іванюк, О. І. Удосконалення технології роботи контейнерної площадки на основі теорії графів. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2016. Вип. 162. C. 60–65.