Корінь Мирослава Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2010 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту на основі формування промислово-логістичної системи» (науковий керівник – професор Дикань В.Л.).

У 2017 році отримала сертифікат Spoleczna Akademia Nauk з англійської мови рівня В2.

У 2018 році пройшла міжнародне стажування в м. Островець-Свентокшиський (Польща) за тематикою «Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management».

Доктор економічних наук з 2019 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 в Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації:  «Теоретико-методологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва» (науковий консультант – професор Дикань В.Л.)

 

Напрямок наукової діяльності:

забезпечення інноваційного розвитку підприємств, забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту, транскордонне співробітництво, державне регулювання промисловості, міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика.

Автор:

107 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Корінь М.В., В.Л. Дикань, І.В. Токмакова, В.О. Овчиннікова,  А.В. Толстова Основи бізнесу: навчальний посібник. Х. : УкрДУЗТ. 291 с.
 2. Корінь М.В., Токмакова І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування інноваційно-промислових кластерів в Україні: колективна монографія. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-економічних систем в умовах конкуренції.  [за заг. редакцією д.е.н., проф. Л.Л. Калініченко].  Харків.: ФОП Панов А. М., Видав. дім «В справі», 2017.   С. 48 –
 3. Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018.  № 61  С.9-19.
 4. Корінь М.В. Глобальні інфраструктурні проекти розвитку: аналіз та місце в них України: колективна монографія. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін [за заг. редакцією д-ра екон. наук, професора Л. Л. Калініченко]. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. С. 510 – 520.
 5. Корінь М.В. Детермінанти забезпечення інфраструктурного розвитку залізничного транспорту України в умовах розширення транскордонного співробітництва: колективна монографія. Адаптаційно-інтеграційні механізми управління інноваційними процесами в економіці [за заг. ред. д-ра екон. наук, професора В. В. Прохорової]. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2019. С. 266 – 274.
 6. Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2019. 401 с.
 7. Korin M.V., Dykan V.L., Dykan V.V., Ovchynnikova V.O., Kalicheva N.E.  Strategic knowledge management as a means of ensuring the competitiveness of   railway transport enterprises. SHS Web of Conferences. Vol. 67. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701003.
 8. Korin M., Dykan V., Tokmakova I., Pavlichenko V., Cherednychenko O.  The concept of management of economic security of the railway transport in the context of overcoming the manifestations of a systemic crisis.  SHS Web of Conferences. Vol. 67.  DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196706014.
 9. Корінь М.В.,  Овчиннікова В.О.,  Токмакова І.В. Стейкхолдерський підхід до реалізації проектів розвитку інфраструктури залізничного транспорту.  Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations : мonograph / under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic.  Przeworsk, WSSG,  2019.  298 p.  P. 134-148.
 10. Korin M., Posokhov I.,  Zhadan Y., Obruch H. Developing Risk Management Framework at Fat-and-Oil Industry Enterprises. Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019).  Vol. 99 .  DOI: https://doi.org/10.2991/mdsmes-19.2019.66.
 11. Корінь М.В. Розроблення моделі спільного управління інфраструктурними проектами розвитку залізничного транспорту в умовах траснкордонної співпраці. ІНТЕЛЕКТ ХХІ. №. 1. С. 37 – 42.
 12. Корінь М.В.,  Овчиннікова В.О.,  Токмакова І.В. Напрямки та інструменти державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 114-12

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Економічний аналізЕкономіка підприємства
2Економіка враженьЕкономіка підприємства
3Управління ланцюгами постачаньПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
4Корпоративна логістикаПідприємництво, торгівля та біржова діяльність
5Соціальне підприємництвоПідприємництво, торгівля та біржова діяльність