Котик Віталій Вікторович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2007 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Реформування та реструктуризація структури управління залізничного транспорту»

Напрямок наукової діяльності:

Менеджмент на залізничному транспорті, ділове адміністрування, інноваційно-інвестиційні системи

Автор:

50 наукових праць, у т.ч.: 50  наукових та  9 навчально-методичних праць

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Котик В.В. Впровадження інноваційно-інвестиційної системи на залізничному транспорті [Текст] / В.В. Котик // Зб. наук. праць. – Полтава, 2015. – С. 120-123.

Котик В.В. Модель подготовки кадров в Украине [Текст] / Л.А .Позднякова // Зб. наук. праць, Темпус / УкрДУЗТ. Харків, 2015.– С.109–120.

Котик В.В. Модель экономики и управления хозяйством пасажирских перевозок железнодорожного транспорта [Текст] / Котик В.О., Котик В.В. / Зб. наук. праць УкрДУЗТ, Вісник економіки транспорту і промисловості, №50. – Харків, 2015 – С. 185-188.

Котик В.В. Усовершенствование перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом [Текст] / В.С. Ворожеіна // Зб. наук. праць УкрДУЗТ, Вісник економіки транспорту і промисловості №54. – Харків, 2016. – С. 154-158.

Котик В.В. Концептуальні підходи до інноваційного розвитку залізничного транспорту України [Текст] // Котик В.В., Котик В.О. // Зб. наук. праць УкрДУЗТ, Вісник економіки транспорту і промисловості № 62. – Харків, 2018. – С. 260-266.

Котик В.О., Котик В.В. Актуальні проблеми інноваційного розвитку залізничного транспорту України/ Електронне наукове фахове видання Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – Випуск 3 (20). – Дніпро: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2019.  – Режим доступу до ресурсу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Котик В.О., Котик В.В., Моцна І.В., Куделя В.І. Модель державного регулювання підвищення ефективності пасажирських перевезень залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4(21).- Режим доступу до ресурсу : www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Позднякова Л.О., Котик В.В., Нагібіна Н.С. Удосконалення стратегії управління кадровою політикою транспорту / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4 (21). – С. 45-50. – Режим доступу до ресурсу: www. easterneurope-ebm.in.ua/ 20-2019-ukr.

Дейнека О.Г., Котик В.В., Чириця І.П. Реформування економіки національного господарства (reforming the national economy) / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 35. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Одеса, 2019. – С. 106-110. – ISSN (Online): 2519-2868. Режим доступу до ресурсу: www.market-infr.od.ua

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Бізнес-аналіз та управління бізнес-процесамиМенеджмент організацій і адміністрування
2Планування діяльності підприємств залізничного транспортуУправління персоналом та економіка праці
3Основи економіки транспортуУправління персоналом та економіка праці
4Економіка залізничного транспортуУправління персоналом та економіка праці