Співробітники кафедри ЕкБіУПТ

Позднякова Любов Олексіївна

д.е.н., професор

Позднякова Любов Олексіївна

Доктор економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: «Соціально-економічна модель розвитку залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності: організаційно-управлінські аспекти розвитку базових галузей економіки України, зокрема транспортної, енергетичної та інших; ефективність публічного управління і адміністрування.

Автор понад 260 наукових праць, у т.ч.: навчальні посібники – 20, у т.ч. 10 – з грифом Міністерства освіти; наукові статті – 194; методичні розробки – більше 50.

Гриценко Наталія Валеріївна

к.е.н, доцент

Гриценко Наталія Валеріївна

Кандидат економічних наук з 2009 рок. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 08.00.03 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Реформування залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності: удосконалення організаційно-економічних основ управління персоналом, логістичні системи, організаційна поведінка, управління конфліктами, економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспорті.

Автор 140 наукових праць, з них 114 наукових та 26 праць навчально-методичного характеру у тому числі 1 з МОН України

Жердєв Микола Дем’янович

к.е.н, доцент

Жердєв Микола Дем’янович

Кандидат економічних наук з 1982 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді в Московському інституті інженерів залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація управління і планування народного господарства (залізничний транспорт). Тема дисертації: «Дослідження транспортно-економічних зв’язків в перевезенні енергетичного вугілля Донбасу».

Напрямок наукової діяльності: управління приміськими пасажирськими залізничними перевезеннями; наліз виробничої діяльності підприємств.

Автор понад 80 наукових та  навчально-методичних праць, у  т.ч.: навчальні посібники – 13, у т.ч. 8 – з грифом Міністерства освіти; наукові статті – 24; тези – 15; методичні розробки – 20.

Котик Віталій Вікторович

к.е.н, доцент

Котик Віталій Вікторович

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Реформування та реструктуризація структури управління залізничного транспорту»

Напрямок наукової діяльності: менеджмент на залізничному транспорті, ділове адміністрування, інноваційно-інвестиційні системи.

Автор понад 50 наукових праць, у т.ч.: 50  наукових та  9 навчально-методичних праць.

Куделя Вікторія Іванівна

к.е.н, доцент

Куделя Вікторія Іванівна

Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – Економіка транспорту і зв’язку. Тема дисертації: «Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки»

Напрямок наукової діяльності: підвищення ефективності роботи залізничного транспорту в умовах ринкової економіки

Автор понад 30 наукових праць,у т.ч.: навчальні посібники – 1, з грифом Міністерства освіти; наукові статті – 15; тези – 11; методичні розробки – 3

Мирошниченко Юлія Володимирівна

к.е.н, доцент

Мирошниченко Юлія Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Забезпечення соціально – економічної ефективності приміських пасажирських перевезень на залізничному транспорті України»

Напрямок наукової діяльності: проблеми розвитку підприємств в умовах рецесії економіки, формування адаптивних структур управління підприємством, методичні аспекти підвищення ефективності залізничних пасажирських перевезень

Автор понад 40 наукових праць, у т.ч.: 39 наукових та  8 навчально-методичних праць

Моцна Ірина Володимирівна

к.е.н, доцент

Моцна Ірина Володимирівна

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Шляхи підвищення ефективності роботи залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності: ефективність роботи залізничного транспорту, менеджмент организації, корпоративна етика

Автор понад 20 наукових праць, у т.ч.: 20 наукових та  5 навчально-методичних праць

Челядінова Наталя Генадіївна

к.е.н, доцент

Челядінова Наталя Генадіївна

Кандидат економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Забезпечення інноваційно – інвестиційної діяльності будівництва швидкісного руху на залізничному транспорті України»

Напрямок наукової діяльності: теоретичні підходи щодо проблем інноваційно-інвестиційної діяльності на залізничному транспорті України

Автор понад 40 наукових праць, у т.ч. 33 наукових та 7 навчально-методичних праць

Яковенко Валентина Григорівна

к.е.н, доцент

Яковенко Валентина Григорівна

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Напрямок наукової діяльності: розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності залізниць України

Автор понад 37 наукових праць, з них 30 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 у фахових виданнях, 1 навчальний посібник та 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.