Меркулов Віктор Сергійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та систем управління

Рік народження: 1954

Освіта:

У 1976 році закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (зараз Харківський національний університет радіоелектроніки – ХНУРЕ) за спеціальністю «Прикладна математика», кваліфікація інженер – математик.
У 2008 році отримав вчене звання доцента кафедри обчислювальної техніки та систем управління.

Напрямок наукової діяльності:

моделювання технічних систем; автоматизація проектування елементів рухомого складу та виробничо–технологічних процесів на залізничному транспорті.

Автор:

понад 140 наукових та навчально-методичних розробок, серед яких підручник та чотири навчальних посібники з грифом МОН.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Модель організаційного механізму розподілу ресурсів вагоноремонтних підприємств. Збірник наукових праць УкДАЗТ, випуск 139, УкрДАЗТ, 2013 с.220-225.
 2. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Структура моделі автоматизованої системи оперативного планування вантажно-розвантажувальних робіт в регіоні дороги Збірник наукових праць УкДАЗТ, випуск 149, УкрДАЗТ, 2014 с.9-12.
 3. Меркулов В.С., Бизюк И.Г. Разработка электронного варианта методических изданий: Сборник трудов межрегиональной конференции с международным участием РОИС-2014 – СПб.: ГБОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 2014, c 160-165.
 4. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Метод гілок і меж в календарному плануванні вантажно-вивантажувальних робіт. Стаття Збірник наукових праць УкрДУЗТ 2015 ,с.140-142
 5. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. Архітектура ПЕОМ. Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. ч1, 54с.
 6. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Системно-аналітичний опис автоматизованої системи планування вантаження-вивантаження: структура та функціональна наповненість (частина 1) Стаття. Збірник наукових праць УкрДУЗТ,випуск 165, Х., 2016, с.44-49
 7. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Задача змішаного лінійного програмування як модель планування технічних норм експлуатаційної роботи з навантаження-розвантаження. Тези доповідей 29-ї міжнародної науково-практичної конференції, Х., 2016. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2016.,- № 4, с.14
 8. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Організація доступу та захисту даних при формуванні технічних норм вантажних робіт у відділенні залізниці. Тези доповідей 78-ї міжнародної н/т конференції, Збірник наукових праць УкрДУЗТ, ви-пуск 160, Х., 2016, с. 22-23
 9. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Кількісна оцінка якості оперативного плану вантаження-вивантаження в регіоні залізниці Збірник наукових праць УкрДУЗТ, випуск 169, Тези доповідей 79-ї міжнародної н/т конференції, Х., 2017, с. 36-38.
 10. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Організація користувальницького інтерфейсу автоматизованої системи оперативного планування вантаження-вивантаження Тези доповідей 30-ї міжнародної науково-практичної конференції, Х., 2017. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2017.,- № 4, с.18-19.
 11. Меркулов В.С., Бізюк І.Г.Структуризація процесу проектування автоматизованої системи технічного нормування Тези доповідей 30-ї міжнародної науково-практичної конференції, Х., 2017. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2017.,- № 4, с.19-20.
 12. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Особливості навчання студентів на першому курсі Тези доповідей науково-методичної конференції кафедр університету, УкрДУЗТ, Х., 2015 с.76-77.
 13. Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Чаленко О.В. Конспект лекцій. Архітектура ПЕОМ. Харків УкрДУЗТ, 2015.
 14. Меркулов В.С., Афанасенко І.М., Шовкун В.О., Скуріхін Д.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Системи автоматизованого проектування рухомого складу “. Харків УкрДУЗТ, 2015
 15. Меркулов В.С., Афанасенко І.М., Скуріхін Д.І. Методичні вказівки та завдання до курсової роботи з дисципліни “Системи автоматизованого проектування рухомого складу ” ч.2 Харків УкрДУЗТ, 2015
 16. Блиндюк В.С., Мартинов І. Е., Меркулов В.С., Бізюк І.Г., Морозова Т.М. Навчальний посібник «Автоматизація проектно-конструкторської діяльності у вагонобудуванні та вагонному господарстві» для студентів напряму підготовки “Рухомий склад залізниць” вищих навчальних закладів З грифом Міністерства освіти і науки України ISBN 978-617-654-048-9 Харків УкрДУЗТ, 2016.
 17. Меркулов В.С. Конспект лекцій. Системи автоматизованого проектування рухомого складу ” ч.1 Харків УкрДУЗТ, 2016.
 18. Меркулов В.С., Завгородня Н.М., Казанко О. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі на ЕОМ ” для студентів всіх форм навчання Харків УкрДУЗТ, 2017.
 19. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Методика викладання комп’ютерних дисциплін студентам 1-курсу механіко-енергетичного факультету на прикладі задачі імітаційного моделювання Тези докладів науково-методичної конференції кафедр академії, УкрДАЗТ, 2017 с.104-105.
 20. Меркулов В.С., Бізюк І.Г. Конспект лекцій. Математичні моделі на ЕОМ ч.1 Харків УкрДУЗТ, 2017.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обчислювальна техніка та програмуванняВагони та вагонне господарство
2Математичні моделі на ЕОМВагони та вагонне господарство