Рибальченко Лілія Ігорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”.

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи. Присвоєно вчене звання доцента.

Напрямок наукової діяльності:

Організація та технології формування, розподілу та прямування вагонопотоків на основі використання сучасних інформаційних та гібридних інтелектуальних систем

Автор:

Автор понад 20 наукових праць

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Данько, М.І. Удосконалення процесу змінно-добового планування на основі застосування інтелектуальних методів [Текст] / М.І Данько, О.В. Лаврухін, Л.І. Рибальченко, В.О. Романчук // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 119. – С. 7-11.
  2. Данько, М.І. Оптимізація використання порожнього парку вагонів за допомогою генетичних алгоритмів [Текст] / М.І Данько, О.В. Лаврухін, Л.І. Рибальченко // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 122. – С. 7-12.
  3. Данько, М.І. Удосконалення технології вибору категорії поїздів для обслуговування місцевої роботи [Текст] / М.І. Данько, О.В. Лаврухін, Л.І. Рибальченко // Зб. наук. праць. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131. – С. 5-11.
  4. Рибальченко, Л.І. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішення оперативного управління за допомогою сучасних технологій моделювання [Текст] / Л.І. Рибальченко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. Науково-технічний журнал. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 5. – С. 20-24.
  5. Рибальченко, Л.І. Визначення цільової функції оптимізації використання порожнього парку вагонів [Текст] / Л.І. Рибальченко // Восточно-Европейский журнал передовыхтехнологий. – 2012. – Вып. 6/3 (60). – С. 25-27.
  6. Рибальченко, Л.І. Оптимізація використання порожніх вагонів в умовах дефіциту рухомого складу [Текст] / Л.І. Рибальченко,  Д.В. Франковський // Зб. наук. Праць УкрДАЗТ. – Харків. – 2014.- Вип. №145- С. 69-72.
  7. Рибальченко, Л.І.Автоматизація технології оперативного управління рухомим складом/ Л.І. Рибальченко,Н.М. Ковтун// Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, 2015. – Вип. 156. – С. 135-139.
  8.  Рибальченко, Л.І. Визначення основних напрямів удосконалення експлуатаційної роботи залізниць / Л.І. Рибальченко, А.А. Котельнікова, Ю.В. Парфьонова, Г.М. Пономаренко // ScientificJournal «ScienceRise». – 2016. – Вип. №8/2(25). – С. 37-41.
  9.  Рибальченко, Л.І. Обґрунтування вибору оптимального варіанта організації швидкісного руху / Л.І. Рибальченко, О.В. Нерівня // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Вип. 173. – С. 205-208.
  10.  Denis Konstantinov, Optimization of train routes based on neuro-fuzzy modeling and genetic algorithms / Liliya Rybalchenko, Ruslans Muhitovs, Peter Dolgopolov // Procedia Computer Science. N. 149. – 2019 y. – p. 11-18.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління експлуатаційною роботоюОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Загальний курс транспортуКомп’ютерна інженерія транспортних систем
3Системи технологій залізничного транспортуПідприємництво