Зінченко Олена Євгенівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1969

Освіта:

У 1992 році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні апарати».

Напрямок наукової діяльності:

проектування вентильних реактивних двигунів малої потужності.

Автор:

понад 21 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

  1. Зінченко О.Є. Застосування вентильних реактивних двигунів малої потужності в стрілочних приводах / О.Є. Зінченко , Ю.І. Богатир// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту: Міжнародна науково-технічна конференція, 2017 р., м. Харків – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – № 169 (додаток). – С. 97-98.
  2. Зінченко О.Є. Вентильні реактивні двигуни. Сучасний стан і перспективні напрями досліджень/ О.Є. Зінченко// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту – 2015. – № 157. –С. 164–168.
  3. Прогонний А.М. Аналіз сучасного стану математичного моделювання вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН. [Текст] /Зінченко О.Є., Сапова Д.В., Волошин В.В., Болдирєва Ж.А. \\Зб.наук.праць.-Харків; УкрДУЗТ. 2016 – Вип. 161.- С. 48-54.
  4. Зінченко О.Є. Визначення взаємної індуктивності між фазними обмотками вентильних реактивних двигунів/ О.Є. Зінченко// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, 2018., м. Харків – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – № 177. – С. 78-79.
  5. Plakhtii O., Nerubatskyi V., Ryshchenko I., Zinchenko O., Tykhonravov S., Hordiienko D. Definition of additional power losses in electrical supply systems due to current higher harmonic // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. VOL 1, No. 8 (97), 2019. P. 6-13.

Навчально-методичні розробки:

  1. Зінченко, О.Є. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи електротехніки та електроніки», [Текст]/ О.Є. Зінченко, І.Є. Флото. Харків: УкрДУЗТ, 2017.
  2. Зінченко, О.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електротехніки та електроніки», [Текст]/ О.Є. Зінченко. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
  3. Тихонравов, С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 1, [Текст]/ С.М. Тихонравов, О.Є.Зінченко., Ю.І. Богатир – Харків: УкрДУЗТ, 2017.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Електричні апаратиЕлектровози та електропоїзди