ОП «Економіка підприємства» (бакалавр)

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність 051 Економіка
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

Освітньо-професійна програма «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» ( скорочена форма навчання)

Наступна акредитація освітньої програми 2027/28 навчальний рік

Гарант д.е.н., проф. Овчиннікова В.О.