Дисципліни вільного вибору студента

завідувач кафедри

Дикань Володимир Леонідович

завідувач кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 5, кабінет 500

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
Освітньо-професійна програма «ПІДПРИЄМНИЦТВО»

Приєднані файли