Про кафедру

завідувач кафедри

Плугін Андрій Аркадійович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 420

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вища освіта – підготовка бакалаврів і магістрів за галузями знань, спеціальностями, освітніми програмами:

Галузь знань – 27 Транспорт

Спеціальність – 273 Залізничний транспорт

Освітні програми: 

Залізничні споруди та колійне господарство (бакалаврат)

Залізничні споруди та колійне господарство (магістратура)

Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту (бакалаврат)

Освітньо-наукова програма «Залізничні споруди та колійне господарство» (магістратура)