Про кафедру

в.о. завідувача кафедри

Гармаш Богдан Костянтинович

в.о. завідувача кафедри, доцент, к.т.н.

корпус 2, поверх 2, лабораторії хімії

Напрямок навчальної діяльності кафедри “Охорона праці та навколишнього середовища” факультету УПП – підготовка бакалаврів денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти

Кафедра готує фахівців за освітньою програмою «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті».

Про кафедру

Абітурієнт, після вступу на нашу спеціальність 263 – «Цивільна безпека», отримає професії «Інспектор з охорони праці» і «Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки» відповідно, із подальшою можливістю працевлаштування у:АТ «Укрзалізниця»; адміністративних структурах; органах державної інспекції та управління з охорони праці; будівельних, експлуатаційних структурних підрозділах; в підрозділах великих промислових підприємств; в метрополітені; на підприємствах залізничної транспортної галузі.

Напрямок наукової діяльності кафедри: підвищення безпеки транспортного виробництва шляхом забезпечення надійності “людського чинника”, розробка засобів контролю рівня професійної надійності залізничних операторів, менеджмент охорони здоров’я та безпеки праці, управління трудовими відносинами, дослідження професійних та виробничих ризиків.

З липня 2023 року кафедру очолює Гармаш Богдан Костянтинович, кандидат технічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад :

  1. В.о. зав. кафедри, доцент, к.т.н.Гармаш Богдан Костянтинович
  2. Професор, д.т.н. Третьяков Олег Вальтерович
  3. Професор, д.т.н. Брусенцов Віталій Гаврилович
  4. Доцент, к.т.н. Козодой Дмитро Сергійович
  5. Доцент, к.т.н. Костиркін Олег Володимирович
  6. Доцент, к.т.н. Катковнікова Лідія Анатоліївна
  7. Старший викладач Козодой Наталія Володимирівна
  8. Старший викладач Григор’єва Євгенія Сергіївна

За останні десять років кафедра здійснила повну модернізацію навчальних лабораторій хімії, реконструювала та оформила на сучасному рівні лабораторію з охорони праці. Для підготовки майбутніх фахівців був створений спеціалізований комп’ютерний клас з охорони праці. Кафедра має спеціалізовану аудиторію з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, яка обладнана мультимедійним комплексом; клас ергономіки, що забезпечений сучасними технічними засобами навчання для дослідження надійності людини-оператора.

В нинішній час на кафедрі працюють спеціалісти в галузі охорон и праці, екології та ергономіки. Проводяться роботи для створення засобів контролю надійності «людського фактору»; розробляються в’яжучі поліфункціональні матеріали спеціального призначення для захисту від радіації та від електромагнітного випромінювання; проводяться роботи з метою поліпшення екологічного стану в регіонах великої хімії (м. Сєвєродонецьк); роботи з переробки шкідливих відходів виробництв і моніторингу навколишнього середовища.
Кафедра «Охорона праці та навколишнього середовища» є активним учасником міжнародної програми. В 2012 році Український державний університет залізничного транспорту почав діяльність як партнер консорціуму з питань підготовки магістрів згідно проекту Магістр інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту 530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMP US-JPCR. На даний момент відповідно графіку роботи консорціуму кафедра розробила та читає слухачам модуль «Безпека швидкісного залізничного транспорту»
На замовлення Укрзалізниці кафедра розробила «Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту пасажирських вагонів». Цей відомчий нормативний документ включає в себе: основні вимоги щодо правил охорони праці під час технічного обслуговування пасажирських вагонів на коліях в парку та на станції; основні вимоги щодо правил охорони праці під час планових видів ремонту в депо та на станції технічного обслуговування.

Кафедра виконує науково-дослідну тему  «Дослідження методів оцінки та управління професійними і виробничими ризиками у системі управління охороною праці в організації та на підприємстві»  (ДР 0121U114195). Виконавці теми: к.т.н. Григор’єва Є.С., к.т.н. Катковнікова Л.А.