Навчально-методична робота кафедри

Завідувач кафедри

Ломотько Денис Вікторович

Доктор технічних наук, професор, академік ТАУ, АТНУ

корпус 3, поверх 3, кабінет 333

Кафедра ТСЛ виконує  науково-методичну роботу згідно основних напрямків діяльності університету. За останні роки кафедра розробила і видала типові та робочі програми з дисциплін  усіх освітних програм, в тому числі з урахуванням модульної оцінки знань студентів. Складено науково-методичні розробки  з кожного розділу навчальних курсів та інтерактивний методичний комплекс із підключенням його до мережі Internet.

Напрямок навчально-методичної   діяльності кафедри Транспортні системи та логістика: забезпечення підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Навчально-методична робота кафедриПеревезення небезпечних вантажів залізничним транспортом. Навчальний посібник. За ред. М.І.Данька.-Харків: УкрДУЗТ, 2015.- 440 с. (ISBN 978-617-654-024-3, рекомендовано МОН для студентів ВНЗ № 1/11-14498 від 10.09.2014 р.).
Посібник містить систематизовані відомості про особливості класифікації небезпечних вантажів. Розглянуті питання ідентифікації небезпечних вантажів, їх властивості і способи поводження з такими вантажами, порядок використання інформаційних елементів, основних і додаткових знаків небезпеки. Також розглянуті питання з безпеки руху при перевезенні небезпечних вантажів, порядок ліквідації наслідків транспортних подій, класифікація та характеристики аварійних ситуацій з небезпечними вантажами, охорона праці при їх перевезенні.

Навчально-методична робота кафедриЛомотько, Д. В. Логістика: Конспект лекцій [Текст] / Д. В. Ломотько, Є. І. Балака, Д. С. Лючков, Г. О. Примаченко. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.- Ч. 1. – 80 с.
Даний конспект лекцій розкриває основний термінологічній аппарат дисципліни «Логістика», концептуальні та методологічні основи логістики та більш докладно розкриває питання виробничої та закупівельної логістики. Наведено основні етапи розвитку логістики, приклади її використання у сучасних умовах з висновками. Даний конспект лекцій може використовуватися як теоретичне джерело при вивченні дисципліни «Логістика». Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання та слухачами ІППК спеціальності «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

Навчально-методична робота кафедриЛогістика: Конспект лекцій [Текст] / Д. В. Ломотько, Є. І. Балака, Д. С. Лючков, Ю. В. Шульдінер, Г. О. Примаченко. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Ч. 2. – 90 с.Конспект лекцій складається з двох частин і розкриває змістові модулі дисципліни «Логістика». У другій частині розглянуто розподільчу логістику, транспортну логістику, інформаційну логістику, запаси у логістиці, склади у логістиці, сервіс у логістиці. Рекомендовано для студентів денної та заочної форм навчання та слухачами ІППК спеціальності «Транспортні технології (залізничний транспорт)».

Навчально-методична робота кафедриАльошинський, Є. С. Інтегрована логістика: Конспект лекцій [Текст] / Є. С. Альошинський , О. В. Розсоха, Т. Т. Берестова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Ч. 1. – 47 с.
Даний конспект лекцій складається з двох частин і розкриває змістовні модулі дисципліни „Управління ланцюгом постачання”. У частині першій розглянуто теоретичні основи логістики, що застосовуються в дослідженнях ланцюгів постачань. Проведено аналіз базових принципів інтеграції логістичної діяльності та транспортної системи.
Рекомендовано для студентів п’ятого курсу денної та шостого курсу заочної форм навчання спеціальності „Організація перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)” факультету „Управління процесами перевезень”, а також слухачів ІППК.

Навчально-методична робота кафедриАльошинський, Є. С. Ресурси логістики: Конспект лекцій [Текст] / Є. С. Альошинський , О. В. Розсоха, Т. Т. Берестова. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Ч. 2. – 61 с.
Даний конспект лекцій складається з двох частин та розкриває змістовні модулі дисципліни „Управління ланцюгом постачання”. В частині другій розглянуто основні ресурси логістики: транспорт, складське господарство та ін. Розглянуто основи теорії управління запасами в ланцюгах постачань.
Рекомендовано для студентів п’ятого курсу денної та шостого курсу заочної форм навчання спеціальності „Організація перевезень та управління на транспорті (залізничний транспорт)” факультету „Управління процесами перевезень”, а також слухачів ІППК.

Галерея