Історія створення кафедри

Завідувач кафедри

Приходько Сергій Іванович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 2, кабінет 210

Перша кафедра „Транспортного зв’язку” в Україні була створена у складі факультету „Автоматика, телемеханіка та зв’язок” Харківського інституту інженерів залізничного транспорту відповідно до наказу Міністерства шляхів сполучення СРСР №213 від 10 червня 1961 року.

Засновником кафедри став професор, кандидат технічних наук Григорій Никифорович Зражевський (1921-1977 рр.), який був завідувачем з 1961 по 1977рік.

Г.Н. Зражевський був прекрасним педагогом і організатором. Він сформував високопрофесійний склад викладачів кафедри, визначив ідеологію організації учбового процесу та напрямки наукової роботи. Під його керівництвом лабораторії кафедри в короткий термін були обладнані необхідними зразками апаратури зв’язку та учбовими макетами. Це дало змогу негайно розпочати заняття студентів зі спеціальних дисциплін та здійснити перший випуск інженерів шляхів сполучення – електриків за спеціальністю „Автоматика, телемеханіка та зв’язок на залізничному транспорті” спеціалізації „Транспортний зв’язок” уже в 1963 році. Заздалегідь, ще в 1958 році, на механічний факультет ХІІТу додатково набрали студентів для навчання за новою спеціальністю, які згодом і були переведені на 3 курс, створеного в 1960 році факультету АТЗ.

Історія створення кафедри

Фото 1 – проф. Зражевський  Г.Н., завідувач кафедри з 1961 по 1977рік.

Складний період становлення кафедри, створення учбово-лабораторної бази, підготовки методичного забезпечення дисциплін пов’язаний з діяльністю перших викладачів: Громова Г.К., Токаря С.Є., Кононенко О.К., Іванова І.І., Коровіна П.М., Пануса І.С., Рибалка Г.Є., Заросілова С.Ф., Левандовської О.Ф., Кононенко О.К. Згодом викладацький склад кафедри поповнили її випускники; насамперед серед них необхідно відзначити Швачку М.Ф. та Ємельянова Є.Л., Москаленко М.І.. З 1969 року на кафедру прийшов випускник ЛІІЖТу, доцент Зорько А.П.

Багато зусиль докладав учбово-допоміжний склад кафедри: Василюк Г.Ф, Черторижський М.В., Резниченко М.Ф., Бондаренко О.К. під керівництвом завідуючого лабораторіями досвідченого зв’язківця, Головка М.Ф.

Другий період в розвитку кафедри “Транспортний зв’язок” пов’язаний з ім’ям доцента Швачки М.Ф., який очолив кафедру після трагічної загибелі Зражевського Г.Н. в липні 1977 року. В цей час було здійснене перебазування лабораторій кафедри, суттєво оновлена учбово-лабораторна база і методичне забезпечення дисциплін. Проходила зміна поколінь викладачів і на кафедру прийшли доценти Книгавко М.В., Кириченко М.П., Книшев І.П.

Історія створення кафедри

Фото 2 – доц. Швачка М.Ф., завідувач кафедри з 1977 по 1986 рік.

 

Історія створення кафедри

Фото 3 – Склад кафедри 1978 року.

В цей час налагоджувались тісні наукові і методичні зв’язки з провідними залізничними вищими навчальними закладами СРСР, зростав авторитет кафедри. Викладачі кафедри виконували значні обсяги науково-дослідних робіт з проблем удосконалення систем оперативно-технологічного проводового та радіозв’язку, в тому числі за планами НДР Міністерства шляхів сполучення СРСР.

В 1986 році на посаду завідувача кафедри “Транспортний зв’язок” було обрано доктора технічних наук, професора Полякова П.Ф. Цей період відзначається стрімким зростанням обсягів науково-дослідних робіт, виконуваних на кафедрі, розширенням складу науково-дослідної групи. В цей час захищають кандидатські дисертації викладачі і співробітники кафедри: Єлізаренко О.В., Давиденко М.Г., Юрчак Н.С., Кругляк В.В. та інші. Професор П.Ф. Поляков видав монографії: «Широкополосные аналоговые системы связи» (М.: Радио и связь, 1982) і «Прием сигналов в многолучевых каналах» (М.: Радио и связь, 1986).

Історія створення кафедри

Фото 4 – проф. Поляков П.Ф., завідувач кафедри з 1986 по 2007 рік.

Завідувач кафедри д.т.н., професор Поляков П.Ф. обраний академіком академії зв’язку України та академіком Міжнародної академії інформатизації.

Викладачі кафедри беруть участь у створенні підручників для вищих навчальних закладів залізничного транспорту: доцент А.П. Зорько «Технологическая телефонная связь на железнодорожном транспорте» (М.: Транспорт, 1990), доцент Єлізаренко О.В. «Радиотехнические системы железнодорожного транспорта» (М.: Транспорт, 1991).

Для викладання на кафедрі на умовах сумісництва широко залучаються провідні фахівці вищих навчальних закладів м. Харкова: доктори технічних наук, професори Горобець М.М. (національний університет), Поповський В.В. (національний університет радіоелектроніки), Волосюк В.К. (національний аерокосмічний університет “ХАІ”) та інші.

З 2007 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, голова спеціалізованої вченої ради Д 64.820.01.

Історія створення кафедри

Фото 5 – проф. Приходько С.І. завідувач кафедри з 2007 року

На кафедрі транспортного зв’язку успішно поєднуються навчальна, виховна та наукова діяльності. Регулярно оновлюється та удосконалюється матеріально-технічне, навчально-методичне та науково-дослідне забезпечення кафедри транспортного зв’язку. Постійно розширюється співпраця кафедри з провідними підприємствами та навчальними закладами у галузях телекомунікацій і транспорту з метою підвищення якості підготовки випускників кафедри транспортного зв’язку.