ОПП «Організація міжнародних перевезень» магістр

Галузь знань 27 – Транспорт

Спеціальність 275 / 275.02 – Транспортні технології / транспортні технології на залізничному транспорті

Освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Сертифікат  про акредитацію УД 21007025

Строк дії сертифіката до 01.07.2023 (продовжено у період воєнного стану)

Гарант Прохорченко Андрій Володимирович

Проморолік до освітньої програми

Галерея