Організація перевезень і управління на транспорті

Шифр: 2147

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Факультет: Факультет «Управління процесами перевезень»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Організація перевезень і управління на транспорті” є д.т.н., професор Лаврухін О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних спеціалізованих задач у галузі організації перевезень і управління на транспорті. Майбутні магістри набувають фундаментальних знань щодо всіх аспектів перевізного процесу для вирішення практичних проблем у галузі транспорту, в організації перевезення вантажів та пасажирів на всіх рівнях управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань в організації вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом, а також і іншими видами транспорту відповідно з чинним законодавством. Програма зацікавить бажаючих отримати знання в сфері управління роботою транспортної системи, автоматизації процесів прийняття управлінських рішень в перевезенні вантажів та пасажирів за допомогою сучасних інформаційних технологій, організаціїї перевезення небезпечних вантажів.

Програма цікава для тих, хто пов’язує своє майбутнє з роботою у великих транспортних компаніях, логістичних центрах або в організаціях.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

формуються знання та вміння організовувати роботу в сфері перевезення небезпечних вантажів та безпеки при виконанні всіх видів операцій;

– вивчаються основні методи наукових досліджень;

– формуються вміння організовувати послуги транспортно-експедиторської діяльності;

– формуються знання щодо розробки та послідовності реалізації проектів, пов’язаних із спорудженням об’єктів залізничної інфраструктури;

– вивчаються методики розрахунків оцінки економічної доцільності інвестицій в інноваційні проекти, сучасні методи управління інноваційними виробничими бізнес-технологіями;

– формуються вміння знаходити рішення для оптимізації та раціоналізації маршрутів матеріальних та інформаційних потоків;

– формуються вміння організовувати професійну діяльність згідно з вимогами чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо питань несхоронних перевезень, розгляду претензій, вирішення спорів, належне оформлення документів для матеріальної та господарсько-правової відповідальності учасників перевезення;

– вивчаються сучасні інформаційні технології в управлінні транспортними обʼєктами;

– вивчаються технології управління роботою транспортної системи.

Можливості працевлаштування

Після закінчення навчання випускники освітньої програми «Організація перевезень і управління на транспорті» можуть працювати в адміністративній та управлінській діяльності на посадах вищого рівня у сфері транспортних технологій.

Місця працевлаштування:

– Міністерство освіти і науки України;

– навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти;

– науково-дослідницькі та проектно-конструкторські організації;

– наукові лабораторії;

– Міністерство інфраструктури України;

– підприємства транспортної інфраструктури України (АТ «Укрзалізниця», транспортно-експедиторські компанії, Агентські компанії, Брокерські компанії та інші), на таких посадах:

 • агент з розшуку вантажів та багажу;
 • голова правління;
 • головний диспетчер (транспорт, складське господарство);
 • головний інженер (на транспорті);
 • головний фахівець (залізничний транспорт);
 • директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського);
 • директор (начальник, інший керівник) підприємства;
 • директор з транспорту;
 • директор департаменту;
 • диспетчер з міжнародних перевезень;
 • диспетчер з регулювання вагонного парку;
 • диспетчер маневровий залізничної станції;
 • диспетчер поїзний;
 • диспетчер служби перевезень;
 • диспетчер станційний;
 • експедитор транспортний;
 • завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу, та ін.);
 • завідувач контейнерного майданчика;
 • інженер з транспорту;
 • інженер-проектувальник;
 • менеджер з транспортно-експедиторської діяльності;
 • начальник відділу (на транспорті);
 • начальник служби (транспорт);
 • начальник технічного відділу;
 • начальник вокзалу;
 • начальник складу (вантажного);
 • начальник сортувальної гірки;
 • начальник станції;
 • начальник станції метрополітену;
 • ревізор руху дирекції залізничних перевезень;
 • ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів;
 • ревізор з безпеки руху;
 • черговий по дирекції залізничних перевезень та ін.

Додаткова інформація

В Україні діє значна кількість середніх та великих транспортних, логістичних та експедиторських компаній, яким потрібні фахівці даного профілю. Крім цього, Україна має вигідне географічне положення, що сприяє великій кількості транзитних перевезень. Дана програма дає можливість реалізовувати себе не тільки в сфері транспортного комплексу, але і у бізнес-структурах, які займаються виробництвом матеріальних благ та в структурах управління виконавчої влади різних рівнів.