30 Жовтень 2023

36 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ”ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ”

36 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ”ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

 

ШАНОВНИЙ КОЛЕГО!

Український державний університет залізничного транспорту, Міністерство освіти і науки України, Міністерство відновлення розвитку громад, територій та інфраструктури України, АТ «Укрзалізниця», Асоціація технологів – машинобудівників України, Conservatoire national des arts et métiers, Poznan University of Technology, Scientific institution Transporta akadēmija (Riga), Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, University of Life Sciences in Lublin, Vilnius Gediminas Technical University запрошують Вас прийняти участь у роботі 36-ї міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті», яка відбудеться 16-17 листопада 2023 року онлайн.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова Панченко С.В., д.т.н., професор, ректор УкрДУЗТ, м. Харків;

Співголова – Каграманян А.О, к.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи УкрДУЗТ, м. Харків;

Співголова – Приходько С.І., д.т.н., професор, завідувач кафедри «Транспортний зв’язок» УкрДУЗТ, м. Харків;

Співголова – Бунчуков О.А., директор департаменту автоматики та телекомунікацій ПАТ «Укрзалізниця», м. Київ.

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Бабаєв М.М., д.т.н. (Україна),

Бутько Т.В., д.т.н. (Україна),

Гаврилюк В.І., д.ф-м.н. (Україна),

Гончаренко В.І. (Україна),

Доценко С.І., д.т.н. (Україна),

Жуковицький І.В., д.т.н. (Україна),

Каргін А.О., д.т.н. (Україна),

Климаш М.М., д.т.н. (Україна),

Збігнев Лукасік, д.т.н. (Польща),

Thierry Horsin, Professor (Professor in Mathematics / Director of the Mathematics and Statistics Department), Сonservatoire national des arts et métiers, France;

Mareks Mezitis, Dr.sc.ing., Head of Scientific Institution Transporta Akadēmija, Latvija;

Самсонкін В.М., д.т.н., професор, ДУІТ, м. Київ; Мойсеєнко В.І., д.т.н. (Україна),

Рубан І.В., д.т.н. (Україна),

Серков О.А., д.т.н. (Україна),

Скалозуб В.В., д.т.н. (Україна),

Терещенко Ю.М. (Україна),

Трубчанінова К.А., д.т.н. (Україна),

Штомпель М.А., д.т.н. (Україна),

Ломотько Д.В., д.т.н. (Україна),

Огар О.М., д.т.н. (Україна).

 

 Тематика конференції:

 Методи і засоби підвищення ефективності процесів управління на залізничному транспорті

  • Робототехнічні та інформаційні системи на залізничному транспорті
  • Спеціалізовані комп’ютерні системи і мережі на залізничному транспорті
  • Мікропроцесорні пристрої та системи залізничної автоматики
  • Системи оперативно-технологічного і загально-технологічного зв’язку на залізничному транспорті
  • Механіко-енергетичні системи керування на залізничному транспорті
  • Методи і засоби робастного, адаптивного, нечіткого управління в складних технічних системах
  • Системи технічної діагностики
  • Навчально-методичний семінар ВНЗ

 Прийняті тези будуть опубліковані в журналі «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» №3 (Додаток), 2023р.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Формат проведення конференціїдистанційний (платформа ZOOM).

Участь у конференції безкоштовна.

Контактні особи: Приходько Сергій Іванович  +38(067) 950-84-38 (з організаційних питань)

Мазіашвілі Артур Рамазійович +38(67) 898-25-06

E-mail: tz@kart.edu.ua

 

 Заяви щодо участі у конференції (ПІБ, науковий ступінь, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail) та тези доповідей в електронній версії необхідно надіслати на електронні адреси до оргкомітету tz@kart.edu.ua, або tz.ukrduzt@gmail.com не пізніше 10 листопада 2023 року.

Вимоги до оформлення тез доповіді: об’єм до 2-х сторінок тексту, у т.ч. до 3 використаних джерел, у форматі doс. Шрифт Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал – одинарний. Не використовувати колонтитули та ручне перенесення слів.

Окрім тез доповідей Ви також маєте можливість подати статтю до науково-технічного журналу «ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ».

До збірника приймаються статті, підготовлені на високому науковому рівні, що мають важливе теоретичне і практичне значення та не були опубліковані раніше англійською мовою.

Науково-технічний журнал має фахову реєстрацію (категорія «Б»): наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. зі змінами від 02.07.2020 р. № 886.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (http://journals.indexcopernicus.com/-+++++,p24787015,3.html), Google Scholar (https://scholar.google.com), науково-видавничої платформи «Наукова періодика України» (http://jiks.kart.edu.ua). Усім статтям присвоюється DOI.

 

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом реєстраційних форм учасників та тез доповідей: до 10 листопада 2023 р.

Пленарне засідання: 16 листопада 2023 р. о 10 год.

Робота по секціях: 17 листопада 2023 р.

Форма проведення конференції: дистанційна

 

Посилання на ZOOM-конференцію Пленарного засідання 36-ї Міжнародної науково-практичної конференції:

Тема: Пленарне засідання 36-Ї Міжнародної науково-практичної конференції
Час: 16 листоп. 2023 10:00 AM Київ

Zoom Конференція
https://us04web.zoom.us/j/2049068372?pwd=ArxOrzpBDJ9CxyGXHlOYLQaMaggSxq.1&omn=75303559771

Ідентифікатор конференції: 204 906 8372
Код доступу: 111

 

Відповідальний секретар редколегії науково-технічного журналу:

ХАРІН Руслан Олександрович.

Телефон для довідок: +38(099) 913-96-37.

 

З результатами проведення 36-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті” можна ознайомитись за ПОСИЛАННЯМ .

 

СПОДІВАЄМОСЬ НА ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!

36 МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ”ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ”