08 Квітень 2021

Вітаємо із перемогою в конкурсі!

02 квітня 2021 р. у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України №1457 від 24.11.2020 р. проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю «Логістика». В конкурсі взяли участь 75 учасників із 25 ЗВО України.

Студент факультету Управління процесами перевезень нашого університету Ковальов Денис Дмитрович (група 221-ОПУТ-Д19, освітньо-наукова програма Організація перевезень та управління на транспорті, освітній рівень – магістр) посів на всеукраїнському конкурсі ІІ місце з конкурсною роботою на тему «Оптимізація маршрутів змішаних перевезень у міжнародному сполученні за допомогою генетиного алгоритму». Науковий керівник д.т.н., проф. Ломотько Д.В., кафедра Транспортні системи та логістика.

Посилання на офіційні результати конкурсу http://k-tsl.com/wp-content/uploads/2021/04/stat-k-log-2021fff.pdf

Вітаємо із перемогою в конкурсі!