Ходаківська Євгенія Володимирівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1985

Освіта:

У 2008 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю „Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”. Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.01 – “Транспортні системи”.

Напрямок наукової діяльності:

Удосконалення системи організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті.

Автор:

В рамках наукової та навчально-методичної роботи асистентом Ходаківською Є. В. у співавторстві та без співавторів видано та підготовлено до друку понад 20 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Ходаківська Є.В. Удосконалення АРМ інженера пасажирської служби в частині обігу пасажирських составів / Є. В. Ходаківська // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2011. – № 26. – С. 28 – 34.
 2. Ходаківська Є. В. Техніко – економічне обґрунтування вибору схеми обертання пасажирських составів / Є. В. Ходаківська // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків, 2011. – №54. – С.108 – 114.
 3. Бутько Т. В. Управління залізничними пасажирськими перевезеннями на основі логістичних принципів / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, А. В. Прохорченко, Є. В. Чеклова // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту. – Донецьк, 2009. – №1. – С. 48 – 51.
 4. Бутько Т. В. Автоматизована система розподілу пасажирського рухомого складу / Т. В. Бутько, Є. В. Ходаківська, В. Ф. Чеклов, О. Ю. Забродська// Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк, 2011. – № 27. – С. 11 – 17.
 5. Формування гнучкої технології організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті / Бутько Т.В., Чеклова Є. В. // 6 міжнародна науково-практична конференція [“Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України”], (смт. Коктебель, червень 2010 р.) / Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей). – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 218 – 219.
 6. Ходаківська Є.В. Дослідження використання адаптивної технології при організації схем обороту швидкісних поїздів / Є. В. Ходаківська, А.К. Матвєєв, Л.М. Шимків // Научные труды Sworld. – Выпуск 3 (44). Том 1. – Иваново: Научный мир. 2016 – С. 17 – 22.
 7. Ходаківська Є.В. Підвищення рівня надання транспортних послуг в частині організації пасажирських перевезень / Є. В. Ходаківська, С.Ю. Шаповаленко, Т.В. Закревська, Н.С. Рудик // Научные труды Sworld. – Выпуск 45. Том 1. – Иваново: Научный мир. 2016 – С. 47 – 54.
 8. Аналіз проблем і перспектив розвитку організації пасажирських перевезень в сучасних умовах / Ходаківська Є. В., Баланюк Л. М., Рафаілова Л. О., Рудник О. С. / Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Вип. 169. – С. 181-182.
 9. Аналіз доцільності створення високошвидкісної транспортної мережі на території України / Ходаківська Є. В., Сівін В. Ю. / Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2017. – Вип. 169. – С. 182-183.
 10. Ходаківська Є. В. Огляд наукових робіт по управлінню процесом пішохідного руху в транспортно – пересадочних вузлах / Є. В. Ходаківська, О. М. Ходаківський, С. В. Забродін, І. В. Папкович // Научные труды Sworld. –Выпуск 15. Том 2. – Иваново: Научный мир. 2018. – с.65 – 74. DOI: 10.21893/2227-6920.2017-15.2-035.
 11. Удосконалення організації пасажирських залізничних перевезень в умовах впровадження логістичного сервісу / Ходаківська Є. В. / Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків, 2018. – Вип. 177. – С. 128-129.
 12. Olexii Khodakivskyi,Yevgeniia Khodakivska, Oleksandr Kuzmenko, Maryna Shcherbyna, Olha Kolesnichenko. Improvement of the railway transport system by increasing the level of goal-oriented activity. Procedia Computer Science. Volume 149, 2019, Pages 415-421. DOI information: 10.1016/j.procs.2019.01.156

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділамиОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Інформаційні технології в управлінні міжнародними перевезеннямиОрганізація міжнародних перевезень
3Системи технологій залізничного транспортуЕкономіка підприємства