Храбустовський Володимир Іванович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент УкрДУЗТ

Рік народження: 1947

Освіта:

У 1970 році закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю “Математика”.

Кандидат фізіко математичних наук 3 1976 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 01.01.01 – теория функций и функциональный анализ. Тема дисертації: “Вопросы спектральной теории и устойчивости решений систем дифференциальных уравнений и их возмущений”. Науковий керівник –д.ф.-м.н Ф.С. Рофе-Бекетов.

Напрямок наукової діяльності:

спектральна теорія диференціальних операторів.

Автор:

понад 90 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Khrabustovskii, V.I. The discrete spectrum of perturbed differential operators of arbitrary order with periodic matrix coefficients. Math. Notes 21, 467-472 (1977).
 2. Khrabustovskii, V.I. The spectral matrix of a periodic symmetric system whith a degenerate weight on the axis, Teor. Funktsii Functional. Anali Prilozten. 35, 1981, 111-119 (Russian).
 3. Khrabustovskii, V.I. Spectral analysis of periodic systems with degenerate weight on the axis and the semiaxis. J. Sov. Math. 48(3), 345-355 (1990)
 4. Khrabustovskii, V.I. Spectral analysis of periodic systems with degenerate weight (expansions in Bloch solutions). J. Sov. Math. 48(5), 598-607 (1990).
 5. Khrabustovskii, V.I. On a characteristic matrix of Weyl-Titchmarsh type for differential-operator equations which the spectral contains parameter in linear or in a Nevanlinnas manner. Mat. Fiz. Anal. Geom. 10(2), 205-227 (2003).
 6. Khrabustovsky, V.I. On the characteristic operators and projections and on the solutions of Weyl type of dissipative and accumulative operator systems. I : General case. Jh. Mat. Phys. Anal. Geom. 2(2), 149-175 (2006); II: Abstract theory. ibid. 2(3), 299-317 (2006); III: Separated boundary conditions. Ibid. 2(4), 449-473 (2006).
 7. Khrabustovskyi, V.I. On the limit of regular dissipative and self-adjoint boundary value problems with nonseparated boundary conditions when an interval stretches to the semiaxis. Jh. Mat. Phys. Anal. Geom. 5(1), 54-81 (2009).
 8. Khrabustovskyi, V.I. Expansion in eigenfunctions of relations generated by pair of operator differential expressions. Methods Funct. Anal. Topol. 15(2), 137-151 (2009).
 9. Khrabustovskyi, V.I. Analogos of generalized resolvents for relations by pair of differential operator expessions one of which depends on spectral parameter in nonlinear manner, J. Math. Phys. Anal. Geom.vol 9, no 4, 2013, 496-535.
 10. Khrabustovskyi, V.I. Eigenfunction expansions associated with operator differentional equation depending on spectral parameter nonlinearly. Methods Funct.Anal. Topology, vol 20, no.1, 2014, pp.68-91.
 11. Могульський Э.З., Храбустовський В.І., Бородай Г.П. Вступ до лінійної алгебри та аналітичної геометрії.–Навч. посібник.–Харків: Укр.ДАЗТ, 2007. – 128с.
 12. Могульський Є.З., Храбустовський В.І., Бородай Г.П. Теорія ймовірностей і математична статистика: Навчальний посібник.- Харків: УкрДУЗТ, 2016. –366 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Диференціальні рівнянняТехнології штучного інтелекту
3Вища математикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Теорія ймовірностей та математична статистикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
5Дослідження операцій в транспортних системахОрганізація перевезень і управління на транспорті