Яровий Роман Олександрович

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1975

Освіта:

У 1997 році закінчив Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю «Автоматизація виробничих процесів», кваліфікація інженер-електромеханік.

Кандидат технічних наук з 2020 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.03 за спеціальністю 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів. Тема дисертації: «Підвищення експлуатаційних характеристик маневрових тепловозів шляхом використання комбінованих накопичувачів енергії». Науковий керівник – д.т.н., проф. Н.Б. Чернецька-Білецька.

Напрямок наукової діяльності:

імітаційне моделювання.

Автор:

понад двадцяти наукових праць і навчально-методичних розробок та патент на корисну модель.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Яровой Р.А., Єнікєєв О. Ф., Щербак Л.М. Метод оптимизации раскроя листового проката. // „Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”, Краматорськ: – 2001, – №11, -с102-106.
 2. Яровой Р.А., Єнікєєв О. Ф., Щербак Л.М. Статическая оптимизация алмазного шлифования на базе метода по координатного управления. // „Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем”, Краматорськ: – 2002, – №12, -с122-127.
 3. Яровой Р.А. Євсюкова Ф. М., Єнікєєв О. Ф., Шишенко Л. О., Перетворювач миттэвої швидкості обертання шлиіфувального круга. Вісник Національного технічного університету «ХПИ» «Математичне моделювання в техніці та технологіях». –Харків: № 2, 2012. – С. 34 – 43.
 4. Яровой Р.А. Компютерная системма програмного задания поперечной подачи шлифовального круга. Журнал научных пудликаций аспирантов и доктарантов. – №11(101). – 2014. – с. 174-181, ISSN: 1991-3087. (у співавторстві – Еникеев О.Ф., Абрамська І.Б.)
 5. Яровий Р.О. Використання силових конденсаторів в системах електродинамічного гальмування локомотивів,Вісник Східноукраїнського національного університету, 2013, № 5 (205), С.173-177.
 6. Яровий Р.О. Моделювання тягового електроприводу маневрового локомотива з накопичувачем енергії у силовому ланцюгу,Вісник Східноукраїнського національного університету, 2015, № 1 (218), С.284-287.
 7. Яровий Р.О. Математична модель тягового електроприводу маневрового локомотива з урахуванням накопичувачем енергії у силовому контурі / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції . Інфрмаційні та моделюючі технології. –Черкаси: Вид, 2014. -С.127-129
 8. Яровий Р.О. Комбіновані накопичувачі енергії у силовому ланцюгу маневрових локомотивів, Вісник Східноукраїнського національного університету, 2016, № 1 (225), С.240-248.
 9. Яровий Р.О. Ефективності застосування комбінованих накопичувачів електричної енергії на маневрових тепловозах,Вісник Східноукраїнського національного університету, 2017, № 3 (233), С.237-240.
 10. Яровий Р.О. Чернецька-Білецька Н. Б. Енергоефективність застосування накопичувачів електричної енергії при маневрових роботах,Вісник Східноукраїнського національного університету, 2018, № 1 (242), С.170-174.
 11. Яровий Р.О. Чернецька-Білецька Н. Б. Методика імітаційного моделювання режимів роботи маневрового тепловозу,Вісник Східноукраїнського національного університету, 2019, № 2 (250), С.131-134.
 12. Яровий Р.О. Чернецька-Білецька Н. Б. Методика імітаційного моделювання процесів електродинамічного гальмування. Вісник Східноукраїнського національного університету, 2019, № 3 (251), С.183-187.
 13. Yarovoy, N. Chernetskaya-Beletskaya, E. MikhailovInfluence of use of energy storage on emissions of pollutant substances by a maneuver lokomotive,Eastem-European Journal of Enterprise Technologies, 2019, Vol 4, No 10(100), Інтернет-посилання: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/176908
 14. Яровий Р.О. Математическоемоделированиепереходныхпроцессов в тяговыхэлектродвигателях при электродинамическомторможении,Зб. наук. пр. Східноукраїн. нац.ун-т. ім. В.Даля. Інноваційні технології на залізничному транспорті, Луганськ, Вид-цтво СНУ ім. В.Даля, 2013, С.232-234.
 15. Яровий Р.О. Аналіз використання накопичувачів енергії у силовому приводі маневрових локомотивів. Зб. наук. пр. Східноукраїн. нац. ун-т. ім. В.Даля. Іноваційні технології на залізничному транспорті, Лозова, Вид-цтво СНУ ім. В.Даля, 2015, С.182-184.
 16. Яровий Р.О.Комбіновані накопичувачі енергії у силовому ланцюзі маневрових локомотивів. Зб. наук. пр. Східноукраїн. нац. ун-т. ім. В.Даля. Іноваційні технології на залізничному транспорті, Трускавець, Вид-цтво СНУ ім. В.Даля, С.205-207.
 17. Яровий Р.О. Визначення параметрів електродинамічного гальмування маневрового локомотива чме3т, Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, технічних та гуманітарних системах: збірник тез конференції, 2016, м.Одеса, С. 127-130.
 18. Яровий Р.О. Чернецька-Білецька Н. Б. Знаходження параметрів комбінованого накопичувача енергії для маневрового локомотива, Зб. наук. пр. Східноукраїн. нац. ун-т. ім. В.Даля. Іноваційні технології на залізничному транспорті, Лиман, Вид-цтво СНУ ім. В.Даля, С. 180-182.
 19. Yarovoy R. The effectiveness of combined storage of electrical energy on shunting locomotives, Globalization of scientific and educational Inovation softransport. Problems, experience, prospects, May 2017, Dresden (Germany) – Paris (France).
 20. Яровий Р.О. Чернецька-Білецька Н. Б. Вибір схеми комбінованого накопичувача енергії у силовоми приводі маневрових локомотивів. Зб. наук. пр. Східноукраїн. нац.ун-т. ім. В.Даля. Іноваційні технології на залізничному транспорті. – Северодонецьк: Вид-цтво СНУ ім. В.Даля, 2018. -С.
 21. Yarovoy R., Cherneckaya-Вeleckaya N. Method of imitation modeling of manified thermal work modes, The sesof international scientific and practical conference “Globalization of scientific and educational Innovation softransport. Problems, experience, prospects”, May 2019 Salou (Spain).
 22. Яровий Р.О. Методика імітаційного моделювання процесів електродинамічного, ІХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції Транспорт і логістика: проблеми та рішення, 2019р. м. Одеса.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Обчислювальна техніка та програмуванняЕлектричний транспорт
2Комп'ютерна техніика та програмуванніОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Математичне моделюванняЗалізничні споруди та колійне господарство