Коновалов Леонід Станіславович

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат наук з державного управління, доцент

Рік народження: 1960

Освіта:

Харківський політехнічний інститут, 1984, «Технологія машинобудування», інженер-механік; Харківська філія Академії державного управління при Президентові України, 2001, «Державне управління», магістр державного управління.

Кандидат наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – «Механізми державного управління», тема дисертації «Механізм державного аудиту ефективності використання публічних коштів», 2016р. Номер диплому ДК № 035240

Напрямок наукової діяльності:

Механізм державного аудиту ефективності використання публічних коштів

Автор:

Приймав участь у 20 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Коновалов Л.С. Організаційно-правове забезпечення аудиту ефективності бюджетних програм в Україні / Л.С. Коновалов // Державне будівництво: [електрон. наук. фах. видання]. – 2012. – №2.
  2. Коновалов Л. С. Основні процедури механізму державного аудиту ефективності використання публічних коштів /Л. С. Коновалов // Теорія та практика державного управління: зб. Наук. Пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. – Вип. 3 (42). – С. 216223
  3. Коновалов Л. С. Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів /Л.С. Коновалов // Держава та регіони. – Серія «Державне управління». – 2013. – № 3 (43) – С.73
  4. Коновалов Л. С. Стандарти аудиту, як складова механізму державного аудиту ефективності публічних коштів / Л. С. Коновалов // Актуальні проблеми державного управління :\ зб. Наук. Пр. – 2014. – №1 (45). – С. 186
  5. Коновалов Л. С. Механізм контролю якості державного аудиту ефективності публічних коштів / Л. С. Коновалов // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – 2014. – №2 (46). – С. 5967.
  6. Коновалов Л.С. Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу / Л.С. Коновалов // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – Вип.4 (47). – С.398406.
  7. Коновалов Л.С. Проблемы и перспективы внедрения государственного аудита эффективности бюджетных средств в Украине / Л.С. Коновалов // [Влада і суспільство (історія, теорія, практика) ] (РИНЦ). – Тбилиси: Ассоциация открытой дипломатии, 2015.-№3(35).-С.132-143.
  8. Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Коновалов Л.С. Трансформація концепцій державного управління // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – Вип. 2 (61) – с. 1-5
  9. Дикань О.В,  Коновалов Л.С. Теоретичні засади формування механізму державного аудиту ефективності публічних коштів // 3–я Всеукраїнська науково- практична конференція «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» 18-19 квітня 2019 р. м.Херсон с.110-112.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Публічне управління і адмініструванняПублічне управління та адміністрування
2Публічна політикаЛогістика
3Прикладні проблеми становлення ринкової економіки УкраїниПублічне управління та адміністрування