Приходько Сергій Іванович

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор

Рік народження: 1955

Освіта:

У 1977 році закінчив Харківське вище військове командно-інженерне училище.

Доктор технічних наук з 2010 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.01 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі». Тема дисертаційної роботи: “Методи синтезу, кодування та декодування згорткових кодових конструкцій”.

Напрямок наукової діяльності:

Захист інформації та завадостійке кодування.

Дійсний член Транспортної академії України.

Голова спеціалізованої вченої ради Д64.820.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі.

Автор:

Понад 100 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 2 патенти та авторських свідоцтва. Підготував 1 доктора та 5 кандидатів технічних наук.

Нагороди та подяки:

Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2010); Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2011); Подяка Ректора УкрДАЗТ (2014); Подяка Міністерства освіти і науки України (2015); Грамота Міністерства освіти і науки України (2018); Подяка Міністерства освіти і науки України (2022).

Вибрані публікації:

  1. Входженння у зв’язок інформаційно-вимірювальних систем  / Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2020. № 2. С. 19–26. https://doi.org/10.18664/ikszt.v25i2.206835
  2. Системний аналіз біонічної нейромережі контрастування сигналів / Альошин Г. В., Панченко С. В., Приходько С. І. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2019. № 3. С. 3–10. https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i3.170641
  3. Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування / С. І. Приходько, М. А. Штомпель, О. С. Жученко та ін. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2019. № 4. С. 13–18. https://doi.org/10.18664/ikszt.v0i4.178296
  4. K.V. Tiutierieva, Ya.V. Dovgopolova, O.O. Chernovol-Tkachenko, I.L. Ivrij, R.V. Vovk, S.I. Prihod’ko. Effect of pressure on paraconductivity in HoBa2Cu3O7-δ single crystals with oxygen deficiency. – Funct. Mater. 2016; № 3 (23): p. 370-377.
  5. Panchenko S., Prykhodko S., Kozelkov S., Shtompel M., Kosenko V., Shefer O., Dunaievska O. Analysis of efficiency of the bioinspired method for decoding algebraic convolutional codes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. 2/4 (98). P. 22-30.
  6. Sergii Prykhodko, Mykola Shtompel, Oleksandr Sievierinov, Viacheslav Tretiak, Andrii Vlasov and Vitalii Martovytskyi.  Bio-Inspired Optimization of Rateless Codes for Reliable Intelligent Transportation Systems. Springer Nature Switzerland AG 2020 E. Ginters et al. (Eds.): ICTE ToL 2019, LNITI, pp. 236-242, 2020. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39688-6_31  (Scopus)
  7. Жученко, О. С. Особливості програмної реалізації біоінспірованого методу м’якого декодування лінійних блокових кодів [Текст] / О. С. Жученко, С. І. Приходько, М. А. Штомпель // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 2 (123). – С. 26 – 30.
  8. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни «Системи передачі в електрозв’язку» на тему «Проектування первинної мережі зв’язку на основі обладнання синхронної цифрової ієрархії» / С.І. Приходько, В.П Лисечко, О.С. Жученко – Харків: УкрДАЗТ, 2009.
  9. «Цифрові системи передачі, комутації та управління» С.І. Приходько, О.В. Сєвєрінов, О.С. Жученко, О.М. Усачов, С.О. Богунов. Харків: УкрДАЗТ, 2009. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, № 1.4/18-Г-2047 від 23.11.2007 р.
  10. «Алгебраические сверточные коды» С.І. Приходько, Н.И. Данько, С.П. Евсеев, А.А. Кузнецов, П.Ф. Поляков. Харьков: УкрГАЖТ, 2007.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: