Семененко Юрій Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1989

Освіта:

У 2011 році з відзнакою закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Електричні системи та комплекси транспортних засобів».

Напрямок наукової діяльності:

зовнішнє та тягове електропостачання.

Автор:

Автор 50 наукових праць. Має 2 патенти.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Наукові праці:

  1. Shcherbak Ya. Synthesis of the transfer function of the voltage con-troller in an active filter-stabilizer converter / Yа. Shcherbak, Yu. Semenenko, O. Semenenko and and other // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №2/2(110). – 2021. – P. 71-77.
  2. 2. Shcherbak Ya. Analysis of dynamic characteristics of the active filter-stabilizer / Yа. Shcherbak, Semenenko, O. Semenenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, №2/8(86). – 2017. – P. 10-15.
  3. 3. Щербак Я.В. Анализ работы комбинированного активного фильтра последовательного типа с селективными звеньями для тяговой подстанции постоянного / Я.В. Щербак, Ю.А. Семененко // Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. – Минск, Беларусь. – Том 59, №5, 2016 г. – С. 418-426.
  4. Семененко Ю.О. Застосування активних фільтрів-стабілізаторів у розподіленій системі електропостачання / О.І. Семененко, О.Д. Супрун, Ю.О. Семененко, М.М. Одєгов // Електрифікація транспорту, №15. – 2018 р. – С. 61-67.
  5. Семененко Ю.О. Ефективність експлуатації тягового складу і об’єктів залізничної інфраструктури / О.С. Крашенінін, М.М. Одєгов, Ю.О. Семененко // SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS: 2-а міжнародна науково-практична конференція 20–21 січня 2020 р. – Харків, Україна. – SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS. – 2020. – P. 217-219.

Навчально-методичні розробки:

  1. Бабаєв М.М. Навчальний посібник «Проектування систем електропостачання залізниць» / М.М. Бабаєв, В.С. Блиндюк, О.Д. Супрун, О.І. Семененко, Ю.О. Семененко – Харків. – УкрДУЗТ. – 2019 р. С.274.
  2. Супрун О.Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Тягові та трансформаторні підстанції” / О.Д. Супрун, Ю.О. Семененко – Харків. – УкрДУЗТ. – 2016 р. С.26.
  3. Семененко О.І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Тягові статичні перетворювачі” / О.І. Семененко, Ю.О. Семененко – Харків. – УкрДУЗТ. – 2017 р. С.24. (3159)
  4. Семененко Ю.О. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Стійкість систем електропостачання в перехідних та аварійних режимах” / Ю.О. Семененко, О.І. Семененко, О.Д. Супрун, М.М. Одєгов – Харків. – УкрДУЗТ. – 2019 р. С.39.
  5. Супрун О.Д. Лабораторний практикум з дисципліни “Електропостачання залізниць та метрополітенів” / О.Д. Супрун, Ю.О. Семененко – Харків. – УкрДАЗТ. – 2015 р. С.102.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Екологія за професійним спрямуваннямЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
2Енерго- та ресурсозбереження в СЕПЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
3Контактні мережіЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
4Методи аналізу електричних системЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології
5Стійкість систем електропостачання в перехідних та аварійних режимахЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології