Редакційна колегія

Головний редактор

Вовк Руслан Володимирович

ч-к. НАН України, д. ф.-м. н., професор

1 корпус, 3 поверх, каб. 318

Залізничний транспорт (273)
Пузир В.Г., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Фомін О.В., д.т.н., доцент (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ)
Путято А.В., д.т.н. доцент (Гомельський державний технічний університет ім. П. О. Сухого, Республіка Білорусь)
Горобченко О.М., д.т.н. доцент (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ)
Дацун Ю.М., к.т.н. доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Мартинов І.Е., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Bureika G., д.т.н., професор (Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса, Литва)
Михалків С.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Ловська А.О., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Транспортні технології (275)
Панченко С.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Бутько Т.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Прохорченко А.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Шраменко Н.Ю., д.т.н., професор (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка)
Мороз М.М., д.т.н., професор (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчуг)
Кириллова О.В., д.т.н., доцент (Одеський Національний Морський Університет, Одеса)
Бабаєв М.М., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Лаврухін О.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Ходаківський О.М., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Будівництво та цивільна інженерія (192)
Бліхарський З.Я., д.т.н., проф. (Національний університет “Львівська політехніка”)
Борзяк О.С., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Ватуля Г.Л., д.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Лобяк О.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Орел Є.Ф., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Плугін А.А., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Плугін Д.А., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Пушкарьова К.К., д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва і архітектури)
Толмачов С.М., д.т.н., професор (Харсківський національний автомобільно-дорожній університет)
Трикоз Л.В., д.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Шабанова Г.М., д.т.н., професор (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
Шмуклер В.С., д.т.н., професор (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова)
Fisher Hans-Bertram, д.т.н., професор (Веймарський будівельний університет, Німеччина)
Опанасенко О.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Механічна інженерія (131, 132, 133)
Астанін В.В., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, м. Київ)
Воронін С.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Геворкян Е.С., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Ковальова І.М., к.т.н., доцент (Національна академія наук Білорусі, Респубілка Білорусь)
Онопрейчук Д.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Стефанов В.О., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Тимофеєв С.С., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Тимофеєва Л.А., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Федориненко Д.Ю., д.т.н., професор (Tohoku University, Японія)

Теплоенергетика (144)
Каграманян А.О., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Мороз В.І., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Фалендиш А.П., д.т.н., професор (Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», м. Дніпро)
Грицук І.В., д.т.н., доцент (Херсонська державна морська академія, м. Херсон)
Сотник М.І., д.т.н., доцент (Сумський державний університет, м. Суми)
Дешко В.І., д.т.н., професор (Національний технічний університет, м. Київ)
Бабіченко Ю.А., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Pavlenko A., д.т.н., професор (Кельцький технологічний університет, Польща)
Bartoszewicz J., д.т.н., професор (Познанський технологічний університет, Польща)
Tomaszewski F., к.т.н., доцент (Познанський технологічний університет, Польща)

Геодезія та землеустрій (193)
Eimuntas Paršeliūnas, д.т.н., професор (Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса, Литва)
Jūrate Sužiedelytė Visockienė, д.т.н., доцент (Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса, Литва)
Угненко Є. Б., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Маланчук М.С., д.т.н., доцент (Національний університет “Львівська політехніка”)
Церклевич А. Л., д.т.н. доцент (Національний університет “Львівська політехніка”)
Gintas Viselga, д.т.н. доцент (Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса, Литва)
Мамонов К. А., д.е.н., професор (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова)
Савенко В. Я., д.т.н., професор (Національний транспортний університет, м. Київ)