Редакційна колегія

Головний редактор

Вовк Руслан Володимирович

д. ф.-м. н., професор

1 корпус, 3 поверх, каб. 318

Залізничний транспорт (273)
Пузир В.Г., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Фомін О.В., д.т.н., доцент (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ)
Путято А.В., д.т.н. доцент (БДУТ, Білорусь)
Горобченко О.М., д.т.н. доцент (Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ)
Дацун Ю.М., к.т.н. доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Мартинов І.Е., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Bureika G., DSc, Professor (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Литва)
Михалків С.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Ловська А.О., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Транспортні технології (275)
Панченко С.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Бутько Т.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Прохорченко А.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Шраменко Н.Ю., д.т.н., професор (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка)
Мороз М.М., д.т.н., професор (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчуг)
Кириллова О.В., д.т.н., доцент (Одеський Національний Морський Університет, Одеса)
Бабаєв М.М., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Лаврухін О.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Ходаківський О.М., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Будівництво та цивільна інженерія (192)
Бліхарський З.Я., д.т.н., проф. (Національний університет “Львівська політехніка”)
Борзяк О.С., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Ватуля Г.Л., д.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Лобяк О.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Орел Є.Ф., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Плугін А.А., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Плугін Д.А., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Пушкарьова К.К., д.т.н., професор (Київський національний університет будівництва і архітектури)
Толмачов С.М., д.т.н., професор (Харсківський національний автомобільно-дорожній університет)
Трикоз Л.В., д.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Шабанова Г.М., д.т.н., професор (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”)
Шмуклер В.С., д.т.н., професор (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова)
Fisher Hans-Bertram, Dr. Ind., Professur (Bauhaus-Universitet Weimar F.A., Germany)
Опанасенко О.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)

Механічна інженерія (131, 132, 133)
Астанін В.В., д.т.н., професор (Національний авіаційний університет, м. Київ)
Воронін С.В., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Геворкян Е.С., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Ковальова І.М., к.т.н., доцент (Національна академія наук Білорусі, Білорусь)
Онопрейчук Д.В., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Стефанов В.О., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Тимофеєв С.С., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Тимофеєва Л.А., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Федориненко Д.Ю., д.т.н., професор (Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів)

Теплоенергетика (144)
Каграманян А.О., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Мороз В.І., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Фалендиш А.П., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Грицук І.В., д.т.н., доцент (Херсонська державна морська академія, м. Херсон)
Сотник М.І., д.т.н., доцент (Сумський державний університет, м. Суми)
Дешко В.І., д.т.н., професор (Національний технічний університет, м. Київ)
Володарець М.В., к.т.н., старш. викл. (Український державний університет залізничного транспорту)
Бабіченко Ю.А., к.т.н., доцент (Український державний університет залізничного транспорту)
Pavlenko A., DSc. tech., Professor (КUT, Poland)
Bartoszewicz J., DSc, Professor (PUT, Poland)
Tomaszewski F., PhD., Professor (PUT, Poland)

Геодезія та землеустрій (193)
Eimuntas Paršeliūnas, Prof., Habil Dr. (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Литва)
Jūrate Sužiedelytė Visockienė, Assoc. Prof., Dr. (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Литва)
Угненко Є. Б., д.т.н., професор (Український державний університет залізничного транспорту)
Маланчук М.С., д.т.н., доцент (Національний університет “Львівська політехніка”)
Церклевич А. Л., д.т.н. професор (Національний університет “Львівська політехніка”)
Viselga Gintas, Assoc. Prof., Dr. (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Литва)
Мамонов К. А., д.е.н., професор (Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова)
Савенко В. Я., д.т.н., професор (Національний технічний університет, м. Київ)