Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра активно приймала участь у науково – дослідної роботі за замовленням Південної та Донецької залізниці, Укрзалізниці та Міністерства інфраструктури України. На замовлення Укрзалізниці та її структурних підрозділів виконувались наступні теми:

 1. № госрегистрации 0110U004890 Предложения по повышению эффективности использования грузовых вагонов различной формы собственности в новых условиях (для стран СНГ)
 2. ДР 0111U006254 Мотивація трудової діяльності як фактор підвищення ефективності функціонування персоналу підприємств залізничного транспорту
 3. ДР 0111U009114 Визначення та обґрунтування скорочення експлуатаційних витрат за рахунок впровадження нових технологій обслуговування телекомунікаційного обладнання
 4. ДР 0108U007787 Дослідження існуючих систем технологічного провідного та радіозв’язку та техніко-економічне обґрунтування їх модернізації для умов швидкісного руху.
 5. ДР 0111U002601 Розробка методики щодо визначення собівартості перевезень вагонів різної форми власності.

6.ДР 0111U007547 Розробка методики визначення плати за надання послуг компаніям-операторам перевезень.

 1. ДР 0111U008631 Розробка методики розрахунку собівартості перевезення вантажів підприємствами ППЗТ.
 2. ДР 0107U000345 Фінансова реструктурізація в умовах реформування на залізничному транспорті України

 

За результатами досліджень було захищено 15 кандидатських диссертацій написано навчальні посібники, підручники та  монографії

В рамках Європейської міжнародної програми «Темпус», кафедра була співавтором розробки пакету науково-методичних документів для підготовки магістрів інженерних спеціальностей за модулем «Управління персоналом» для фахівців швидкісного залізничного сполучення в Україні (Mie GVF).

Науково-дослідна робота кафедри

Відрядження у Францію у рамках Європейської міжнародної програми «Темпус»

Науково-дослідна робота кафедри

Зустріч з представником компанії, м. Париж

Науково-дослідна робота кафедри

Швидкісні поїзди, м. Париж

Науково-дослідна робота кафедри

Диспетчерський пункт ст. Дюшон, м. Париж

В контексті сучасного економічного становища країни та трансформаційних процесів на залізничному транспорті кафедра планує підготовку на варіант замовлення організацій наступні науково-дослідні роботи:

 1. Бізнес і адміністрування в рамках реформування галузі
 2. Управління персоналом в сучасних умовах
 3. Розробка методики ставки плати за використання вантажних вагонів.
 4. Проведення соціологічних досліджень.
 5. Розрахунок крапки беззбиткості перевезень в сучасних умовах.
 6. Використання сучасних методів у економіки праці.
 7. Управління персоналом підприємств малого та середнього бізнесу.
 8. Розбока бізнес-планів підприємств бізнесу.
 9. Нормування виробничих процесів на залізничному транспорті та у бізнесу.
 10. Розробка стратегії реформування на залізничному транспорті у сучасних умовах.
 11. Розрахунок плати за використання робочего парку вагонів різної форми власності.

Кафедра активно співпрацює з науковими журналами “Вагонний парк” (Харків), “Українська залізниця” (Дніпро), “Залізничний транспорт” (Київ), “Железнодорожний транспорт” (Москва), “Железнодорожний транспорт и его инфраструктура” (Гомель, Беларусь), “Железнодорожний транспорт” (НИИЖТ, Новосибирск), де публікуються результати наукових досліджень викладачів кафедри.

За матеріалами наукових досліджень співробітниками кафедри «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті» було опубліковано 15 монографій, понад 135 статей у фахових виданнях та зроблено 127 доповідей на міжнародних конференціях. За результатами останніх опубліковано 126 тез доповідей.

Кафедра приділяє увагу науково-дослідній роботі студентів. Зокрема для забезпечення системності при розробці науково-дослідницьких тем активно залучаються члени наукового студентського товариства кафедри, які займаються дослідженням актуальних проблем.

На кафедрі здійснюється підготовка наукових кадрів третього (освітньо-наукового) рівня, що передбачає здобуття наукових ступенів кандидата економічних наук і доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Керівництво аспірантурою успішно здійснюють д.е.н., проф.. Позднякова Л.О, к.е.н., проф. Жердев М.Д.