Наукова робота кафедри

Основні напрямки наукової діяльності викладачів кафедри:
• Соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки (Каменева Н.М.)
• Аспекти економічної безпеки на регіональному рівні (Александрова О.Ю.)
• Земельне, екологічне, природоресурсне право; правовідносини на транспорті (Гайворонська Т.М.)
• Правове регулювання публічних запозичень, правові проблеми грошової системи (Колісників А.В.)
• Особливості функціонування природних монополій у ринковій економіці (Косич М.В.)
• Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екологічними злочинами (Крутько І.М.)
У 2018 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Александрової О.Ю. на тему «Державне регулювання механізму забезпечення економічної безпеки регіонів» (науковий керівник Дікань В.В.)

Щорічно викладачі кафедри публікують наукові статті у фахових виданнях, тези доповідей та методичні розробки.
Викладачі кафедри керують науковою роботою студентів під час написання студентських доповідей для участі у конференціях, конкурсах та олімпіадах.