Про кафедру

завідувач кафедри

Бабаєв Михайло Михайлович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 107

Одним з головних завдань колективу кафедри є підготовка фахівців для потреб Укрзалізниці включаючи метрополітени, підприємства електротехнічної галузі та підприємства де застосовується електроенергетика та електромеханіка.

В структуру кафедри входять 9 учбових лабораторії за основними профільними дисциплінами. Загальна площа, що займається кафедрою складає 728,1 кв.м., з них навчально-лабораторних приміщень 497,5 кв. м. Усі приміщення кафедри знаходяться у доброму стані, регулярно проводяться ремонти лабораторій і аудиторій.

Кафедра має добру матеріально-технічну базу для проведення навчального процесу і науково-дослідних робіт. В 9 учбових лабораторіях на 98 посадочних місць проводяться лабораторні роботи з дисциплін кафедри. В 2019 році була введена в дію лабораторія «Моделювання процесів управління транспортними системами». Дана лабораторія оснащена за підтримки регіональної філії «Придніпровська залізниця» та компанії ТОВ «ВО Овен».

Перспективним планом розвитку навчально-матеріальної бази передбачено введення в дію нових лабораторних практикумів з дисциплін «Контактна мережа», «Системи тягового автоматизованого електроприводу», «Мікропроцесорні системи керування електроприводом електричного транспорту».

З метою більш повного задоволення потреб держави у висококваліфікованих фахівцях для підприємств Укрзалізниці та електротехнічної галузі на кафедрі “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” реалізується концепція безперервної ступеневої освіти.

В межах реалізації вказаної концепції на кафедрі діє навчальний комплекс «Університет-технікум», встановлені тісні стосунки з технікумами залізничного транспорту: Харківським, Слов’янським, Львівським, Кременчуцьким Київським. Цей комплекс дозволяє цілеспрямовано вести професійну роботу. Щорічно найкращі випускники технікумів залучаються на навчання в університет за скороченою формою навчання.

На кафедрі діє програма підготовки педагогічних кадрів, яка успішно реалізується. Система підвищення кваліфікації, що реалізується на кафедрі, забезпечує зростання педагогічної кваліфікації на рівні сучасних вимог. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників кафедри згідно плану відбувається один раз за 5 років в провідних установах та підприємствах України. Налагоджена система взаємовідвідувань занять сприяє обміну педагогічним досвідом та підвищенню кваліфікацій кадрового складу кафедри.

Напрямок наукової діяльності:

  • створення сучасних тягових систем електричних передач рухомого складу;
  • модернізацію існуючого парку рухомого складу;
  • розробка енергоефективних систем електропостачання ЕРС;
  • модернізацію та створення нових тягових електродвигунів;
  • питання ресурсо- та енергозбереження на транспорті;
  • розробку перетворювачів електричної енергії на сучасній елементній базі;
  • поліпшення електромагнітної сумісності систем електричного транспорту.