Навчально-методична робота кафедри

Кафедра здійснює велику діяльність з методичного забезпечення навчального процесу в межах кредитно-модульної системи, вдосконалення навчальних планів і робочих програм.
Враховуючи те, що навчальні дисципліни кафедри викладаються яг цикл загально-освітньої підготовки на всіх факультетах і спеціальностях університету, денної та заочної форми навчання, за весь період існування кафедри її викладацьким складом було розроблено і подано до друку велику кількість навчально-методичних матеріалів. Так, за останні 5-7 років було видано:

Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри
Навчально-методична робота кафедри