Зовнішні зв’язки

завідувач кафедри

Нешко Світлана Ігорівна

завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

корпус 3, поверх 2, кабінет 203

Кафедра підтримує зв’язки з мовним центром Нюрнберзького університету (видання сумісних наукових робіт – В.І. Говердовський), Університетом «Львівський ставропігіон» (Ресурсний центр наукових досліджень), з кафедрами англійської, німецької та французької мов ХНУ ім. В.Н. КаразінаХДАМГХДПУНаціональної Академії Державного управління при президентові України (стажування, науково-методичні конференції, семінари та ін.)

Викладачі кафедри приймають участь в роботі семінарів та конференцій спільної україно-американської асоціації викладачів англійської мови «TESOL в Україні».

Зовнішні зв’язки

Кафедра постійно співпрацює з Південною залізницею. Колектив авторів кафедри розробив українсько-російсько-англійсько-німецько-французсько-польський розмовник для працівників залізничного транспорту, який пройшов апробацію під час підготовки працівників різних підрозділів залізниці до Євро 2012. Викладачі кафедри надавали допомогу Південній залізниці під час зустріч іноземних гостей.

Зовнішні зв’язки

Кафедра приймає участь у міжнародній програмі TEMPUS, що включає розробку та переклад навчальних програм для створення відкритого транспортного простору.

Партнерство з Silesian University of Technology надає унікальну можливість викладачам кафедри «Іноземні мови» брати участь у дистанційних вебінарах та тренінгах.

Зовнішні зв’язки

З липня 2020 року розпочалося міжнародне співробітництво з Отаруським комерційним університетом (Отару, Японія)

Зовнішні зв’язки

У рамках реалізації академічної мобільності викладачів Українського державного університету залізничного транспорту відбувається наукове співробітництво з  Азербайджанським технічним університетом.

ВІДБУВСЯ СПІЛЬНИЙ СЕМІНАР У ФОРМАТІ ZOOM