Науково-дослідна робота кафедри

завідувач кафедри

Зоріна Олена Іванівна

д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 410

Науково-дослідна робота кафедриКафедра постійно розширює науково-дослідницьку діяльність, основними напрямками якої є розробка питань організації маркетингової діяльності на залізничному транспорті; розробки заходів щодо удосконалення обслуговування вантажовласників і пасажирів; використання конкурентних переваг залізничного транспорту; організації рекламної діяльності на залізницях; організаційно-методичні аспекти впровадження залізничного туризму. На замовлення Укрзалізниці викладачами кафедри виконано три госпрозрахункові теми, пов’язаних з маркетинговими дослідженнями ринку транспортних послуг при перевезенні вантажів і пасажирів.

Кафедра здійснює також підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, яка працює з 1996 р. За час існування кафедрою підготовлено чотири кандидата економічних наук (доценти Громова О.В., Сиволовська О.В., Шаля О.Г., Дергоусова А.О.).

За роки існування кафедри викладачами та аспірантами підготовлено та надруковано понад 400 наукових статей і тез доповідей на Міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

На кафедрі було виконано науково-дослідну роботу за темою «Дослідження та розробка методичних рекомендацій по визначенню витрат на утримання станцій, колій та дільниць, у т. ч. малодіяльних, збиткових станцій або виконання за окремими комерційними операціями» згідно договору № 4-92-17 від 17.11.2017 р., керівником якої є зав. кафедри проф. Зоріна О.І., авторами в т.ч. є: декан економічного факультету, проф. кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» Калабухін Ю.Є., зав. кафедри «Економічна теорія та право», доц. Каменева Н.М., старш. викл. кафедри “Маркетинг” Мкртичьян О.М.

Активну участь у науково-дослідній роботі приймають студенти. Щорічно понад 30 студентів виступають з доповідями на науково-практичних конференціях університету та інших закладів вищої освіти України. Роботи 22 студентів нагороджено дипломами за участь у міському, обласному та Всеукраїнському конкурсах студентських робіт. Результати наукових досліджень студенти публікують у «Збірнику наукових праць студентів і магістрів».

Щорічно студенти-маркетологи приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Маркетинг», що проходить в Київському національному торговельно-економічному університеті на базі кафедри маркетингу та реклами.

Науково-дослідна робота кафедри

Щорічно кафедрою проводиться Харківський Студентський Фестиваль Реклами, в якому беруть участь учні шкіл та студенти українських навчальних закладів. Учасники присилають свої творчі роботи в номінаціях відеореклама, зовнішня реклама, брендбук (лого), друкована реклама та презентація рекламного проекту.

Галерея