Про кафедру

в.о. завідувача кафедри

Дикань Олена Володимирівна

в.о. завідувача кафедри, д.е.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 406

Сучасна кафедра менеджменту і адміністрування пройшла складний шлях у своєму становленні, остаточно сформувавшись в 2014 році. Сьогодні кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих, професійних бакалаврів і магістрів за новими стандартами і освітніми програмами: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика», « Публічне управління та адміністрування».

Кваліфікований викладацький склад, наявність спеціалізованих аудиторій, комп’ютерних класів, впровадження активних методів навчання, залучення студентів до активної участі в міжнародних наукових конференціях і конкурсах, проходження практики на реальних успішно діючих підприємствах дозволяє випускникам кафедри стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці і організаторами сучасних виробництв.

В рамках Європейської міжнародної програми «Темпус» кафедра здійснює підготовку магістрів економічних та інженерних спеціальностей за модулем «Управління персоналом» для фахівців швидкісного залізничного сполучення в Україні (Mie GVF). Кафедра має широке коло зв’язків по лінії наукових досліджень зі структурами ПАТ «Українські залізниці» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн.

Випускники кафедри мають можливість реалізовувати свої здібності управлінців на адміністративних посадах у вітчизняних та зарубіжних фірмах і компаніях, міжнародних національних організаціях, на транспортних підприємствах, територіальних і муніципальних департаментах транспорту, логістичних центрах, в бізнес-структурах, а також підприємствах і галузях всіх сфер діяльності.