Про кафедру

завідувач кафедри

Мойсеєнко Валентин Іванович

д.т.н., професор

корпус 3, поверх 4, кабінет 401

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра здійснює наукові дослідження за такими напрямками:

 • Побудова обчислювальних мереж та систем на основі теорії графів та дискретної оптимізації.
 • Розробка розподілених систем контролю та керування об’єктами залізничного транспорту.
 • Розробка методів побудови адаптивних систем управління рухомими об’єктами залізничного транспорту.
 • Розробка моделей та методів побудови інтелектуальних комп’ютерних мереж з діагностичною інфраструктурою.

Матеріально технічне забезпечення кафедри

Відповідає сучасним вимогам для підготовки фахівців з комп’ютерних технологій. Лабораторну базу кафедри розміщено на 144 м2. У навчальному процесі використовується 3 комп’ютерних класи з 32 ПЕОМ, які за допомогою серверів (4 шт) об’єднані у локальні обчислювальні мережі. Загальна кількість студентів, що припадає на одну ПЕОМ – 4. Це дає змогу у лабораторіях виконувати лабораторні роботи, курсове та дипломне проектування, а також самостійну роботу.

Зовнішні зв’язки

Кафедра співробітничає із залізничними вищими навчальними закладами України та зарубіжжя, провідними вищими навчальними закладами України (КПІ, ХПІ, ХАІ, НАУ, НТУ, ХНАДУ, ХНУРЄ та ін.); а також іншими науковими та виробничими підприємствами.

Випускник кафедри здійснює розроблення та технічне обслуговування комп’ютерних комплексів, людино – машинних інтерфейсів, комп’ютерних мереж, займається захистом інформації, комп’ютерною графікою, організацією баз даних, системами штучного інтелекту, володіє сучасними мовами програмування, забезпечує впровадження ІТ – технологій.

Працевлаштування:

 • підприємства залізничного транспорту загального користування (практично всі галузі), підрозділи служб залізниць, обчислювальних центрів залізниць;
 • підприємства промислового залізничного транспорту, міського транспорту, метрополітену;
 • проектні інститути, конструкторські бюро та навчальні заклади;
 • підприємства промисловості;
 • сфера державного управління;
 • бізнес – компанії, банківська сфера;
 • підприємства, що займаються розробленням та підтримкою сайтів, Інтернет – магазинів, мережевим адмініструванням у державному секторі та бізнес-компаніях.

 

Про кафедру Про кафедру Про кафедру Про кафедру Про кафедру