Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Василенко Олег Вадимович

в.о. завідувача кафедри, к.т.н

корпус 2, поверх 4, кабінет 46

Методичні вказівки та методичні посібники, які розроблені викладачами та співробітниками кафедри

Навчально-методична робота кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Захист навколишнього середовиша при роботі теплотехнологічного устаткування:Навч. посібник / Н.А. Шаройко, А.О. Каграманян, І.П. Полтавський та ін. Харків УкрДАЗТ, 2011. – 400 с., табл. 18, рис. 52.
ISBN 978-966-2033-60-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Оператор котельних установок [Текст] : практ. навч. посіб. / А. О. Каграманян, В. К. Кадневський, В. О. Морозов. — X. : ТО «Ексклюзив», 2016. — 130 с.
У цьому посібнику висвітлені питання, пов’язані з пристроєм та експлуатацією сучасного вигляду котельних установок, допоміжних установок, контрольно-вимірювальних приладів і елементів автоматики. Додано правила обслуговування котлів і заходів безпеки під час експлуатації і ремонту котлів і устаткування, використовуваних для опалювання промислових об’єктів, жилих приміщень. Відбиті питання підготовки фахівців з ремонту і обслуговуванню котельних установок для усіх видів палива.
Призначено для студентів професійно-технічних училищ, технікумів, коледжів, курсів підвищення кваліфікації працівників, пов’язаних з будівництвом, обслуговуванням і експлуатацією котельних установок.

 

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

П 81. А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, Ю.А. Бабіченко, В.І. Вельма, О.І. Зайцев, М.О. Подустов. Основи вимірювань та автоматизації техно-логічних процесів / За заг. ред. А.К.Бабіченко: Підручник – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007 р. – 515 с.
У підручнику викладені основні відомості про вимірювання, похибки вимірювань та їх визначення, методи автоматичного контролю технологічних параметрів.
Описані характерні об’єкти хімічної і фармацевтичної технології та основні методи керування ними та наведена інформація щодо сучасних мікропроцесорних засобів
регулювання і виконавчих пристроїв. Розглянуті елементи теорії, розрахунку і проектування систем автоматизації. Надані приклади автоматизації типових технологічних процесів. Підручник призначено для студентів хіміко-фармацевтичних і хіміко-технологічних спеціальностей та може бути корисним для студентів і широкого кола інженерно-технічних працівників різних галузей промисловості, що спеціалізуються в області автоматизації.

 

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування технологічними процесами /[Бабіченко А.К., Красніков І.Л., Бабіченко Ю.А., Вельма В.І., Лисаченко І.Г., Подустов М.О.. Дзевочко О.М.]; за ред. А.К. Бабіченка. – X.: Вид-во ТОВ “Водний Спектр Джі-Ем-Пі”, 2016 – 440 с.
У підручнику розглянуті загальні відомості про мікропроцесорні засоби автоматизації, технічну структуру та функціональний склад автоматизованих систем керування технологічними процесами, принципам побудови мікропроцесорних регуляторів та контролерів. Наведені схеми зовнішніх з’єднань апаратної частини мікропроцесорних засобів автоматизації та висвітлені основні функціональні блоки бібліотеки алгоритмів контролерів, необхідних для створення РЕЮ і ФАБЛ-програм. Надана інформація проілюстрована прикладами застосування функціональних блоків в процесі конфігурування систем керування. Посібник призначено для студентів спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Може бути корисним для студентів спеціальностей технології фармацевтичних виробництв та біотехнології, а також хіміко-технологічного і теплоенергетичного напрямку підготовки.

 

 

 

 

Навчально-методична робота кафедри

Математичне моделювання об’єктів керування хімічних і фармацевтичних виробників: навч.посібник / Красніков І. Л., Бабіченко А. К., Вельма В. І., Подустов М.О., Зайцев О. І., Бабіченко Ю. А.; за ред. А.К. Бабіченко. – X. : Вид-во
ГОП “С.А.М.”, 2015 р.-224 с.
У навчальному посібнику висвітлені основні принципи математичного моделювання та його застосування щодо визначення динамічних характеристик об’єктів хімічної і фармацевтичної технології. Розглядаються аналітичні експериментальні і експериментально-аналітичні методи визначення математичних моделей для найбільш розповсюджених типових об’єктів. Викладено навчальний матеріал загальнотеоретичного характеру, який ілюструється великою кількістю прикладів.
Посібник призначено для студентів спеціальності “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва”. Може бути корисним для студентів хіміко-технологічного напряму підготовки, а також фахівцям, що спеціалізуються в галузі автоматизації.