Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Бутько Тетяна Василівна

д.т.н., професор

корпус 1, поверх 4, кабінет 401

Навчально-методична робота кафедри охоплює всі види методичної роботи й узгоджується з основними напрямами роботи кафедри. Вона спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, оптимізацію й інтенсифікацію освітнього процесу, покращення його методичного забезпечення, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Дисципліни кафедри мають методичне забезпечення щодо виконання практичних робіт та курсового проектування.

Навчальні посібники викладачів кафедри.

Навчально-методична робота кафедри
Диспетчерське керування рухом поїздів на швидкісних та високошвидкісних магістралях
 Навчальний посібник 
С. В. Панченко, Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко,
Л. І. Рибальченко, О. Е. Шандер
У навчальному посібнику наведено основні принципи організації руху поїздів на високошвидкісних магістралях (ВШМ), світовий досвід у цьому питанні, системи диспетчерського керування рухом поїздів на ВШМ та існуючі методики розрахунку пропускної спроможності ділянок ВШМ.
Розглянуто графік руху високошвидкісних поїздів, його класифікацію, техніко-економічні характеристики. Також увагу приділено роботі диспетчерських центрів керування перевезеннями (ДЦК) на ВШМ, їхній структурі і функціям, регламенту диспетчерського керування рухом високошвидкісних поїздів.
Відображено організацію роботи ліній ВШМ в умовах виділення у графіку руху технологічних «вікон». Автоматизація диспетчерського керування рухом поїздів на ВШМ та програмні комплекси оптимізації графіка руху високошвидкісних поїздів аналізовано у розділах. Розглянуто систему взаємодії ВШМ і звичайних залізничних ліній.
Навчально-методична робота кафедри

Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)

Навчальний посібник

 Т. В. Бутько, О. А. Малахова, А. В. Прохорченко, Д. В. Константінов; За ред. Т. В. Бутько / УкрДАЗТ. — Харків: Райдер, 2014. — 260 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання розвитку теорії і практики експлуатації, технології й організації роботи залізниць при здійсненні пасажирських перевезень. Викладено поняття улаштування і технології роботи пасажирських станцій та залізничних вокзалів, методи прогнозування пасажиропотоків, розроблення плану формування та графіка руху пасажирських поїздів. Розглянуто основні принципи автоматизації технологічних процесів планування й управління залізничними пасажирськими перевезеннями в прямому і приміському сполученнях. З усіх питань наведено приклади і їх розв’язання.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методична робота кафедри

Загальний курс та технології роботи транспорту (залізничний транспорт)

 Навчальний посібник

М.І. Данько, Т.В. Бутько, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.І. Гребцов, В.Д. Зонов, О.А. Малахова, Ф.Г. Ткачов, О.В. Лаврухін; За ред. М.І. Данька. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 242 с. ISBN 978-966-7593-77-3.

У підручнику наведено інфраструктуру залізничного транспорту,структуру, технологічні та експлуатаційні характеристики окремихгосподарств: перевезень, локомотивного, вагонного, колійного,сигналізації і зв’язку, енергопостачання з позицій системного аналізу. Значну увагу приділено питанням організації та управління експлуатаційною роботою залізниць, організації міжнародних перевезень, запровадженню ресурсозберігаючих технологій за всіма напрямками діяльності магістрального та промислового залізничного транспорту.

Навчальний посібник призначений для студентів залізничних спеціальностей вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методична робота кафедри

Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті

Навчальний посібник

 М.І. Данько, Т.В. Бутько, О.В. Березань, П.В. Долгополов, В.М. Кулешов, В.В. Кулешов, Т.Ю. Калашнікова, О.А. Малахова, О.В. Лаврухін, Г.М. Сіконенко; За ред. М.І. Данька. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 174 с.

Наведені класифікація і функціональне призначення станцій, основні документи, що регламентують їх роботу, вимоги до управління. Розглянуті технологія і методика нормування маневрової роботи. Відображені технологія роботи й управління на проміжних, дільничних, сортувальних станціях, а також їх особливості на вантажних, пасажирських і станціях інших типів, відомості щодо оперативного планування, обліку, звітності, роботи у зимовий період, технології роботи залізничних вузлів. Наведено методики розрахунків плану маршрутизації з місць навантаження та формування поїздів на технічних станціях та у районах місцевої роботи. Розглянуто нормативи та складання графіка руху поїздів, визначення його показників, порядок розрахунку технічних норм експлуатаційної роботи, оперативного керування та аналізу роботи.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методична робота кафедри

Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями

Навчальний посібник

О. В. Лаврухін, П. В. Долгополов, В. В. Петрушов, О. М. Ходаківський. — X. : ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. — 118 с.

У навчальному посібнику «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» наведено коротку історію автоматизації технологічних процесів, класифікацію та принципи побудови інформаційних систем, склад їх забезпечуючої та функціональної частин. Розглянуто АСК ВП УЗ, АСК ПП УЗ та їх підсистеми, елементи електронного документообігу залізничного транспорту, закордонний досвід формування та експлуатації інформаційних систем залізничного транспорту, інформаційні системи взаємодії видів транспорту, систему EDIFACT, сучасні проблеми та перспективи розвитку інформатизації перевізного процесу.

Навчальний посібник «Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями» доцільно використовувати для студентів усіх залізничних спеціальностей у ВНЗ II, III та IV рівнів акредитації.