Кафедра «Управління вантажною і комерційною роботою» (УВКР)

Напрямок навчальної  діяльності кафедри Управління вантажною і комерційною роботою (УВКР): підготовка бакалаврів, магістрів та докторів філософії денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

Напрямок наукової діяльності кафедри УВКР: розробка та удосконалення методів та технологій управління вантажною і комерційною діяльністю при організації транспортного процесу.