Історія створення кафедри

завідувач кафедри

Мартинов Ігор Ернстович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 2, поверх 1, кабінет 126

Кафедра “Інженерія вагонів та якість продукції” отримала нову назву у 2021 році в результаті реорганізації та об’єднання двох кафедр: “Вагони” та “Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів”.

Кафедра “Вагони”

Історія створення кафедриКафедра «Вагони» була заснована в 1953 р. Завідувачем кафедри тоді став доцент Павло Васильович Шевченко, який очолював її протягом 29 років, віддаючи усі свої сили і талант розвитку галузевої науки і вихованню кваліфікованих фахівців у вагонобудуванні та вагонному господарстві.

У перші роки заснування кафедри разом з Павлом Васильовичем працювали доцент М.Ф. Фельдман, доцент І.В. Антонов, доцент В.І. Бабенко, старші викладачі К.Г. Рильков, В.І. Максаков.

У 1964 р. на кафедрі була створена унікальна науково-дослідна лабораторія «Фотопружності», де стало можливим вирішувати складні питання підвищення міцності деталей і вузлів вагонів та інших конструкцій. Стосовно вагонів виконувались дослідження для важкого машинобудування та вагонобудівних заводів. Проводились дослідження поляризаційно-оптичним методом міцності вузла циліндро – поршневої групи двигунів, а також перевірялась закономірність пружного стану та міцність кріплення лопаток газових турбін для Харківського турбінного заводу. Активно працював і організовував роботу лабораторії «Фотопружність» доцент кафедри «Теоретична механіка» Й.Б.Волькович.

У червні 1964 р. доцентом П.В. Шевченко була захищена докторська дисертація, у 1965 р. був присуджений вчений ступінь доктора технічних наук і він був затверджений у вченому званні професора кафедри.

 

Історія створення кафедри

З 1982 р. по 1993 р. кафедру очолював к.т.н. доцент Валерій Васильович Шевченко, який в 1961 р. закінчив ХІІТ за спеціальністю «Вагонобудування та вагонне господарство». У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1968 р. – доцент кафедри «Вагони та вагонне господарство».

Валерій Васильович був одним із авторів розробки навчальних планів для спеціальності «Вагони». Реалізація принципу безперервної підготовки студентів зі спеціальності призвела до появи дисципліни «Загальна будова вагонів та залізниць». З 1983 р. протягом 10 років викладалася дисципліна «Будівельна механіка і надійність вагонів», в 1985 р. було введено дисципліну «Системи автоматизованого проектування і основи наукових досліджень вагонів».

З середини 80-х рр. посилилась взаємодія інституту й виробництва. Кафедрою були створені філії у вагонних депо Основа і Харків-пасажирський. Заняття з дисциплін «Технологія вагонобудування та ремонту вагонів», «Вагонне господарство», «Автоматизація та механізація ремонту вагонів» проводились у філії кафедри, причому значну частину навчальних занять проводили працівники виробництва Г.І. Дуканич і М.К. Костенко.

 

Історія створення кафедри

З 1993 р. по 1998 р. кафедру очолював к.т.н., доцент Анатолій Петрович Горбенко, випускник ДІІТу 1962 р. У 1967 – 70 рр. – аспірант ХІІТу. Після закінчення аспірантури та успішного захисту дисертації з 1971 р. працював в ХІІТі на посадах асистента, доцента кафедри «Вагони». З 1976 по 1988 р. – декан факультету підвищення кваліфікації керівних робітників та спеціалістів. У 1995 р. пройшов стажування на Швейцарських федеральних залізницях. На даний час викладає дисципліни «Вагони (конструювання та розрахунки)» та «Загальна будова вагонів».

За період з 1993 р. по 1998 р. на кафедрі проводилась робота з подальшого удосконалення навчального процесу. Були розроблені освітньо-професійні програми за професійним рівнем бакалавра, спеціаліста, магістра. Впроваджені у навчальний процес робочі плани різних рівнів та термінів навчання. Виконана організаційно-методична робота щодо початку проведення державних іспитів за освітнім рівнем бакалавра та спеціаліста.

 

Історія створення кафедри

З 1999 р. по 2008 р. кафедру очолював д.т.н., професор Владислав Федорович Головко, випускник 1967 р. ХІІТу, який з 1973 р. працював в інституті. В 1975 р. захистив кандидатську, в 1999 р. – докторську дисертацію. Спеціаліст в галузі прогнозування надійності та довговічності, технічного діагностування вузлів та систем рухомого складу залізничного транспорту.

Опублікував понад 80-и наукових та методичних праць, в тому числі три навчальних посібника: «Розрахунки локомотивних енергетичних установок при роботі на експлуатаційних режимах» (1990 р.), «Сучасні уніфіковані системи електрозабезпечення пасажирських вагонів» (2000 р.), «Енергетичне обладнання рухомого складу залізниць» (2004 р.). Мав вісім авторських свідоцтв на винаходи.

Під його керівництвом захищено три кандидатські дисертації (Бондаренко В.В., Візняк Р.І., Волошин Д.І.). Був членом спеціалізованої Вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій УкрДУЗТ, Вченої Ради університету та механічного факультету. Почесний залізничник, нагороджений орденом «Знак Пошани» та багаточисельними грамотами Міністерств та відомств.

З 2007 по 1010 роки виконували обов’язки завідувача кафедри доцент Візняк Р.І. та професор Борзилов І.Д.

 

Історія створення кафедриЗ вересня 2010 року і по теперішній час завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Мартинов Ігор Ернстович. Він народився у м.Харкові у 1962 році. У 1979 році поступив на механічний факультет Харківського інституту інженерів залізничного транспорту ім. С.М.Кірова, який закінчив з відзнакою у 1984 році за спеціальністю «Вагонобудування та вагонне господарство». Трудову діяльність розпочав у серпні 1984 року майстром вагоноскладального цеху на Харківському вагоноремонтному заводі. З 1984 по 1986 рік проходив строкову службу в лавах Радянської Армії. З 1988 по 1991 рік навчався в очній аспірантурі Московського інституту залізничного транспорту на кафедрі «Вагони та вагонне господарство». В 1991 році там же захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему «Підвищення рівня експлуатаційної надійності буксових вузлів рухомого складу» за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів»

З лютого 1991р. по теперішній час І. Е. Мартинов працює в Українському державному університету залізничного транспорту асистентом, доцентом, доктором, завідуючим кафедрою. Він є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 4 навчально-методичних посібників з грифом Міністерства освіти.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук на тему «Розвиток методів розрахунку та випробувань буксових підшипникових вузлів вантажних вагонів з урахуванням особливостей їх експлуатації». У 2011 році отримав вчене звання професора.

Автор понад 90 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 4 навчальних посібників з грифом Міносвіти.

За вагомий особистий внесок у реалізацію Програми щодо зменшення наднормативного зносу коліс та рейок Мартинов І. Е. у 2006 році нагороджений Почесною грамотою Державної адміністрації залізничного транспорту України. За плідну працю і значний внесок в роботу по підготовці фахівців залізничного транспорту та підвищення їх кваліфікації Мартинов І. Е. у 2010 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства транспорту і зв’язку України. В 2011 р. відзначений іменним годинником від Південно-західної залізниці.

Основний науковий напрямок діяльності проф. Мартинова І. Е.- підвищення надійності буксових вузлів рухомого складу. Під керівництвом проф. Мартинова І. Е. виконаний комплекс досліджень, присвячений вибору оптимальної конструкції буксового підшипникового вузла вантажних вагонів. Створені буксові вузли підвищеної надійності, обладнані дворядними підшипниками касетного типу, з успіхом експлуатуються на вагонах нового покоління на залізницях України.

У 2021 році, у результаті реорганізації, до кафедри “Вагони” була приєднана кафедра “Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів”. Кафедра стала називатись: “Інженерія вагонів та якість продукції“.


Кафедра “Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів”

Кафедра «Якість, стандартизація сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ) УкрДУЗТа була створена в складі механічного факультету одночасно з Харківським експлуатаційно-тяговим інститутом залізничного транспорту (пізніше ХІІТ, нині – УкрДУЗТ) в 1930 році та мала початкову назву: «Технологія металів».

З початку 1930-31 навчального року розпочато підготовку фахівців з дисциплін: технологія металів, технологія обробки деревини, організація і раціоналізація виробництва, обладнання паровозо- і вагоноремонтних заводів, організація ремонту, ремонт паровозів і вагонів, теплосилове господарство, техніка безпеки.

За роки існування кафедра пройшла складні етапи свого розвитку:

1930-1941 р.р.
Довоєнні роки. Організатором і першим завідувачем кафедри «Технологія металів» був доцент Іванов Микола Львович. На кафедрі були організовані нові лабораторії: металографічна і зварювальна, читався курс «Матеріалознавство» з розділами: металургія; ливарне виробництво; гаряча обробка металів тиском; зварювання; верстати. В цей період на кафедрі створено також навчально-виробничі майстерні (верстатні, слюсарні, столярні, ковальські). Завідували кафедрою на цьому етапі: 1930-1931 р.р. – доцент Іванов Н.Л.; 1932-1933 р.р. – доцент Чупіс Н.М.; з 1934 року доцент Середенко В.Н. – один з перших аспірантів інституту (аспірантура була відкрита разом з інститутом у 1930 році).

1941-1945 р.р.
Воєнні роки. У 1941 році кафедру разом з ХІІТом було евакуйовано до м. Ташкенту. Після повернення з евакуації у 1944 році кафедра «Технологія металів» заново відновлювала приміщення, навчально-виробничі майстерні, монтувалося устаткування. Завідував кафедрою к.т.н., доцент Середенко В.Н.

1945-1953 р.р.
На цьому етапі основна увага приділялася науково-методичній роботі. Були створені нові лабораторні роботи з усіх дисциплін кафедри, організовувалося курсове проектування. Відпрацьовувалася методика проведення занять зі студентами вечірнього і заочного факультетів. Також підтримувався тісний зв’язок із заводами Харкова (ХВРЗ, «Серп і молот», ХТЗ, «Світло шахтаря»), а також з локомотивним депо «Жовтень».

1953-1961 р.р.
Значно активізувалася наукова і навчальна робота на кафедрі. З’явилися свої аспіранти. Керував аспірантурою д.т.н., професор Петросян П.П. На кафедрі з’явилася нова дисципліна «Технологія машинобудування» для студентів механічного факультету спеціальності БКМ, На базі ливарної ділянки ХВРЗ була організована ливарна лабораторія. Це була найбільша і єдина ливарна лабораторія серед ВУЗів Харкова і системи МПС СРСР.

1962-1974 р.р.
В цей період основна увага приділялась науковій роботі кафедри. На кафедрі було створено науково-дослідну групу, яка розробляла питаннями хіміко-термічної обробки металів. Завідував кафедрою з 1962 – 1972 року удруге доцент Середенко В.Н., а з 1972-1977 р.р. – доцент Овчаров В.П.

1975-1982 р.р.
Було проведено велику методичну роботу. За всіма дисциплінами і видами занять, що проводилися кафедрою, було перероблено методику викладання. Завідував кафедрою «Технологія металів» з 1977 -1982 р.р. – доцент Носач П.І.

1982-2000 p.р.
На кафедрі оновлено технічні засоби навчання, удосконалено верстатні майстерні, зварювальні та лабораторії ливарного виробництва. У 1997 році кафедру було приєднано до кафедри “ЕРРС”, як секцію “Технології машинобудування”. У 1999 році було створено навчально-виробничий комплекс “ХарДАЗТ – ПТУ№23”. Завдяки комплексу, студенти I курсу механічного і будівельного факультетів за один рік здобувають робочі професії за своїми спеціальностями, що надає їм право посідати робочі місця при проходженні практики. Завідувач кафедрою був з 1984-2000 р.р. – доцент Жученко В.В.

2000-2014 p.p.
Історія створення кафедриУ 2001 секція “Технологія машинобудування” кафедри ЕРРС набула статус кафедри. 01 жовтня 2001 року кафедра змінила назву на “Матеріали і технології виготовлення виробів транспортного призначення” (МТВ). Завідувала кафедрою професор, доктор технічних наук Тимофеєва Лариса Андріївна.

Кафедра орієнтована на розробку та дослідження нових екологічно-чистих технологій виготовлення, ремонту та відновлення деталей рухомого складу. В 2002 році було відкрито аспірантуру за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство та 05.01.02 стандартизація та сертифікація, а у 2003 році відкрита докторантура за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. В 2004 році кафедра МТВ стала випускаючою, так як була відкрита нова спеціальність 7.000001 “Якість, стандартизація і сертифікація”. А у 2005 була відкрита магістратура за спеціальністю 8.000001 “Якість, стандартизація і сертифікація”.

2014-2021

Історія створення кафедри

В жовтні 2014 року кафедра Матеріали і технології виготовлення виробів транспортного призначення (МТВ) була перейменована в кафедру «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів» (ЯСС та ТВМ). Завідувачем кафедри була професор, доктор технічних наук Тимофеєва Лариса Андріївна. За розробку нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологічних процесів поверхневого зміцнення матеріалів їй присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.
У 2018 р. штат кафедри складав 12 осіб: 2 професора, 3 доцента, 1 асистент, 2 аспіранта денної форми навчання, завідувач навчальними лабораторіями кафедри, 1 старший лаборант, 1 завідувач навчально-виробничими майстернями та 1 інженер I категорії.