Громов Володимир Ігорович

Громов Володимир Ігорович

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1992

Освіта:

У 2014 році закінчив з відзнакою Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Локомотиви та локомотивне господарство». Отримав кваліфікаційний рівень магістра. Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2019 році за спеціальністю «Рухомий склад та тяга поїздів».

 

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження та удосконалення модулів конструкції механічних систем технічних засобів транспорту.

Автор:

Автор  32 публікацій, з них 24 наукових, 2 патенти України на винахід і 2 авторських свідоцтва на науковий твір, 4 навчально-методичного характеру.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Мороз В.І., Братченко О.В., Бобрицький С.В., Громов В.І. Удосконалення технології проектування тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків. 2013. №136. С. 44–49.
  2. Братченко О.В., Громов В.І. Узагальнені математичні моделі для удосконаленої технології ремонту тягових зубчатих передач рухомого складу. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків. 2013. №139. С. 169–174.
  3. Бабанін О.Б., Громов В.І. Прогнозування збільшення ресурсу тягових зубчатих передач електропоїздів за рахунок удосконалення технології ремонту. Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. Харків. 2014. №147. С. 104–109.
  4. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Кулачок приводу клапану. Пат. №104978 Україна МПК F01L 1/08; власник Українська державна академія залізничного транспорту. – Заявл. 14.06.2012; опубл. 25.03.2014, Бюл.№ 6.
  5. Мороз В.І., Братченко О.В., Бобрицький С.В., Громов В.І. Пат. на корисну модель 103077 Україна, МПК F16Н 1/06 (2006.01) Спосіб визначення товщини зубця зубчатого колеса/ (Україна); власник Український державний університет залізничного транспорту. – заявка а2014 08648 30.07.2014; опубл. 10.12.2015, бюл. №23.
  6. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчастих передач. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Машинознавство та САПР».  Харків. 2018. № 25 (1301). С. 107 – 111.
  7. Громов В.І. Дослідження поверхонь відгуку показників міцності тягових зубчатих передач з різним ступенем зносу профілів зубців. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків. 2017. №168. С. 37–44.
  8. Тіщенко В.С., Громов В.І. Методичний аспект визначення особливостей зносів тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», серія «Машинознавство та САПР». Харків. 2018. № 25 (1301). С. 107 – 111.
  9. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Новий метод динамічного синтезу високоефективних кулачків привода клапанів транспортних дизелів. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків. 2019. № 184. С. 27 – 36.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Прикладна механікаЕлектричний транспорт
2Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняВагони та вагонне господарство
3Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняВисокошвидкісний рухомий склад
4Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняЛокомотиви та локомотивне господарство