Єрмоленко Олексій Анатолійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1978

Освіта:

У 2000 році закінчив Харківську академію залізничного транспорту за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит».

Кандидат економічних наук з 2010 року.

Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності), номер диплома ДК № 05806.

Тема дисертації: Інформаційне забезпечення процесу управління промисловими підприємствами залізничного транспорту

Напрямок наукової діяльності:

інформаційне забезпечення процесу управління промисловими підприємствами залізничного транспорту.

Автор:

понад 50 наукових робіт.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1 Єрмоленко О.А. Зейналли Т.Э. оглы Совершенствование налоговой системы республики Азербайджан в современных условиях. Вісник економіки транспорту (збірник науково-практичних статей). Харків: УкрДАЗТ. Випуск № 46 (спецвипуск). 2014. С267-171

2 Єрмоленко О.А., Григоренко К.О. Фінансове планування в умовах невизначеності. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ. №50. 2015 С.230-232

3 Єрмоленко О.А., Килюшик С.Ю. Проблеми довгострокового фінансового планування в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету Ужгород: Ужгородський національний університет, 2016. №. 7 том 1. С.163-165

4 Єрмоленко О.А. Внутрішній фінансовий контроль підприємства та його роль в умовах кризи. Тези доповіді. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДУЗТ. 2016. №54. С.106-107

5 Єрмоленко, О.А. Методичні основи оцінки економічної ефективності функціонування інформаційних систем. Економіка і фінанси. Дніпропетровськ. 2017. № 2. С.37-46

6 Єрмоленко О.А. Оцінка впровадження інформаційних систем управління та їх вплив на економічну ефективність роботи підприємства. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. Одеса: 2017. Випуск 22. С.96-100

7 Єрмоленко О.А., Гречихін В.Р. Аналіз впливу внутрішніх та зовнішніх загроз на фінансову безпеку підприємства. Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал.– Запоріжжя. Класичний приватний університет. –№5(10). 2018. 450 с. С.200-203

8 Єрмоленко О.А., Долженко К.А. Визначенняорганізаційнихскладників систем корпоративного управління в сучасних умовах. Інфраструктура ринку: Електронний науково-практичний журнал. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса. 2018. випуск 24. 470 с. С.150-156

9 Yermolenko O A., Lysonkova N.M., Kokovikhina O.О., Boiko D.І. Infrastructure Bonds as a Funding Toolfor Attracting Financial Resources for Financing Railway Modernization Projects with in the Framework of PPP in Ukraine. International JournalofEngineering&Technology, Vol 7, No 4.3 (2018)573-577

10 Єрмоленко О.А. Оцінка економічної ефективності інформаційних систем комерційного підприємства на основі комбінованого методу розподілу спільного економічного результату. Економіка і суспільство: електронне наукове фахове видання. Мукачівський державний університет. Мукачево. 2019. Випуск 20. 795с. С.763-769

11 Єрмоленко О.А., Лисьонкова Н.М., Гармай І.Ю., Сутність та оцінка ліквідності банку. Приазовський економічний вісник. №5 (16). 2019. С.295-300

12 Єрмоленко О.А., Лисьонкова Н.М., Шумбар А.С. Сутність криптовалют і перспективи їх розвитку в сучасних умовах. «Інфраструктура ринку. №37. 2019. С.43-50

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає: