Яковенко Валентина Григорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1980

Освіта:

У 2002 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

У 2004 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.

Напрямок наукової діяльності:

Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності залізниць України

Автор:

понад 37 наукових праць, з них 30 наукових та 7 навчально-методичного характеру, у тому числі 20 у фахових виданнях, 1 навчальний посібник та 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Мотивація персоналу як один з факторів підвищення ефективності роботи підприємства / В.Г. Яковенко, В.І. Куделя // Вісник національного технічного університету «ХПІ».- 2014. – №32 (1075). – С. 137-141.

Формування гнучкої моделі управління персоналом на залізничному транспорті / В.Г. Яковенко, Н.Г. Гриценко // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии.- 2014. – №2(14Е). – С. 144-149.

Підходи до формування мотиваційного впливу в сучасних умовах /В.Г. Яковенко , Т.О. Тимофеєва// ScienceRise № 5/3(10), 2015 ISSN 2313-6286

Психологія праці в управлінні персоналом / В.Г. Яковенко // Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2017. – №57. – С. 164-168.

Залежність стійкого економічного росту держави від розвитку соціально-трудових відносин / В.Г. Яковенко // Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2017. – №58. – С. 233-239.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління трудовим потенціаломУправління персоналом та економіка праці
2Економіка залізничного транспортуУправління персоналом та економіка праці
3Планування на залізничному транспортіУправління персоналом та економіка праці