Малішевська Аліна Сергіївна

Посада: інженер

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук

Рік народження: 1991

Освіта:

У 2013 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) зі спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство».

З 2014 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту зі спеціальності 05.22.06 – Залізничні споруди та колійне господарство.

Кандидат технічних наук з 2018 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.820.01 Державного економіко-технологічного університету транспорту за спеціальністю 05.22.06 – Залізнична колія.

Тема дисертації: «Вплив рівня горизонтальних поперечних сил на ресурси роботи рейок в умовах Харківського метрополітену». Науковий керівник – д.т.н., проф. О.М. Даренський.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення ресурсів роботи рейок в метрополітені, та розробка рекомендацій щодо більш повного їх використання.

Автор:

8 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Малішевська А.С Експериментальне визначення характеристик жорсткості підрейкових прокладок для проміжних рейкових скріплень типу «Метро» [Текст] / А.С. Малішевська // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2016. – №161. – С. 55-60.
  2. Тулей Ю.Л. Жорсткість прикріплювачів проміжних скріплень дерев’яних шпал при дії горизонтальних поперечних сил [Текст] / Ю.Л. Тулей, Д.О. Потапов, А.С. Малішевська // Вістник ДНУЗТ. – 2016. – №6. – С.96-104.
  3. Tuley Y. Research into parameters of energy loss when trains influence the track with wooden sleepers [Text] / Y. Tuley, N. Bugaets, A. Malishevskay // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2016. – №А6/1(84). – С. 9-13.
  4. Dmitry Potapov Revisiting the reasons for contact fatigue defects in rails / Alexander Darenskiy, Dmitry Potapov, Yuseph Tuley, Natalia Bugaets, Alina Malishevskaya.// MATEC Web of Conferences. – EDP Sciences, 2017. – 116.
  5. Potapov D.O., Vitolberg V.G., Malishevskaya A.S., Plis P.V., Trishchun R.M. Predictive assessment of change of basic geometric characteristics of rail track during the operation // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine.
  6. Vitolberg V.G., Bugaets N.V., Malishevskaya A.S., Shumyk D.V., Yakovenko Y.S. Research into the track/vehicle interaction processes for underground railways // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 708, Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine.
  7. Вітольберг, В. Г. Аналіз експлуатаційної стійкості рейок на лініях Харківського метрополітену / В. Г. Вітольберг, Д. О. Потапов, А. С. Малішевська, Н. О. Муригіна // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – 2019. – Вип. 184. – С. 102-107.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інфраструктура міського та промислового транспортуУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту